THE WORLD

אזור האגאי

לטענת חלק, תוצר המהפכה התעשייתית, על פי השקפה אחרת, של הרכבות, אופן תחבורה שעורר את המהפכה; למרבה הצער, ההרפתקה, הפילוסופיה והפוטנציאל של מדינתנו [עוד ...]