THE WORLD

Eskişehir לארח הבינלאומי הרכבת ניהול הקורס

מרכז ההדרכה לרכבת המזרח התיכון (מרכז ההדרכה לרכבת המזרח התיכון) כדי לענות על צרכי ההדרכה האזוריים ולשיפור שיתוף הפעולה בישיבת מועצת המנהלים האזורית המזרח התיכון העשירית (UIC-RAME) שנערכה על ידי איגוד הרכבות הבינלאומי (UIC) בקטאר. [עוד ...]

THE WORLD

TCDD Eskişehir חינוך מרכז יארח קורס הכשרה בינלאומית

מרכז ההדרכה לרכבת המזרח התיכון (מרכז ההדרכה לרכבת המזרח התיכון) כדי לענות על צרכי ההדרכה האזוריים ולשיפור שיתוף הפעולה בישיבת מועצת המנהלים האזורית המזרח התיכון העשירית (UIC-RAME) שנערכה על ידי איגוד הרכבות הבינלאומי (UIC) בקטאר. [עוד ...]