THE WORLD

מסילות הרכבת

ברובע shshakçelebi ברובע Saruhanlı במניסה נתפסו 700 אנשים שגנבו באמצעות הסרת ברגי ההידוק של פסי הרכבות באורך 3 מטר כתוצאה מהמעקב של הז'נדרם. על פי המידע שהתקבל, באזור [עוד ...]