THE WORLD

הנה שר השנה!

ביניאלי ילדם, שר התחבורה, הימים והתקשורת שנבחר לשר השנה על ידי הקרן העולמית לעסקים, הפנה את תשומת ליבו להתפתחות בעשר השנים האחרונות ב -10 השנים האחרונות. [עוד ...]