משרד המשפטים לגייס 25 אנשי מידע בתחום המידע

משרד המשפטים
משרד המשפטים

לעניין העסקת אנשי IT מכווצים ביחידות IT בהיקפים גדולים של מוסדות וארגונים ציבוריים, שפורסמו בכתב העת הרשמי מיום 375 ומוספרו 6, עם סעיף 31.12.2008 נוסף לחוק מס '27097, שיועסק במסגרת פקודת המנהל הכללי לטכנולוגיות מידע, משרד המשפטים בהתאם לסעיף 8 לתקנה לעקרונות ונהלים, 25 (עשרים וחמישה) אנשי מידע מוסכמים יגויסו עם ההשמה שתבוצע על פי צו ההצלחה של בחינה בעל - פה.

לפרטי מודעה לחץ כאן

משרד המשפטים יגייס אנשי מידע מוסכמים

משרד המשפטים יגייס אנשי מידע מוסכמים

תנאים כלליים
1) לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 657 לחוק עובדי המדינה מס '48,

2) לסיים מחלקות להנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת תעשייה בארבע שנים בפקולטות או במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל שקיבלתם על ידי המועצה להשכלה גבוהה,

3) למעט אלה המפורטים בסעיף קטן (ב), מהמחלקות להנדסה בפקולטות המספקות חינוך ארבע-שנתי, מחלקות לספרות מדעית, חינוך ומדעי החינוך, מחלקות המספקות חינוך על מחשבים וטכנולוגיה וסטטיסטיקה, מתמטיקה ופיזיקה מחלקות, או ממעונות אשר מועצת ההשכלה הגבוהה מקבילה להם. לבוגרים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם (בוגרי המחלקה המוזכרים בסעיף זה יכולים להגיש מועמדות רק לתפקידים בקבוצת D1 ו- D2),

4) בנוגע לתוכנה, תכנון ופיתוח תוכנה, ניהול תהליך זה או התקנה וניהול של מערכות רשת רחבות היקף, לפחות 3 (שלוש) שנים למי שלא יעלה על כפליים מתקרת השכר נכון למועד האחרון, לפחות 5 (חמש) שנים לאחרים הם בעלי ניסיון מקצועי (בקביעת הניסיון המקצועי; כאנשי מידע, כעובדי קבע הכפופים לחוק מס '657 או לשירותים חוזים בכפוף לסעיף קטן (ב) לסעיף 4 לאותו חוק או חוק צו מס' 399, ובמעמד האינפורמטיקה כעובד על ידי תשלום פרמיות למוסדות הביטוח הלאומי במגזר הפרטי. נלקחות בחשבון תקופות שירות מתועדות.)

5) לתעד שהם מכירים לפחות שתיים משפות התכנות הנוכחיות, ובלבד שיש להם ידע על החומרה של ציוד היקפי למחשב ועל האבטחה של ניהול הרשת הוקמה,

6) עם הכישורים הנדרשים על ידי השירות, חשיבה, ייצוג, בעקבות טכנולוגיות חדשות, למידה ומחקר, למידה מהירה ופיתוח עצמי, חשיבה אנליטית, נטייה לעבודת צוות ומיומנויות תקשורת גבוהות, תוך שמירה על קצב עבודה אינטנסיבי ולחץ תיעוד (תיעוד) בעל כישורי תיעוד על ידי מתן חשיבות לכך.

תאריך הגשת הבקשה, טופס
המועמדים מתייחסים לתאריך 28/06 / 2021-12 / 07/2021, שעה בין 23: 59: 59 למעלה על ידי כניסה לכתובת turkiye.gov.t תבצע ממשל אלקטרוני בהפעלת לוח השנה שצוין באמצעות בקשת המשרה הקרובה. מָסָך. בקשות שהוגשו באופן אישי או בדואר לא יתקבלו.

מופע ענף הרכבות ארמין sohbet

היה הראשון להגיב

Yorumlar