אמצעי וירוס כליליים חדשים שיש לנקוט באתרי בנייה

נקבעו אמצעים חדשים לווירוס קורונה
נקבעו אמצעים חדשים לווירוס קורונה

משרד השירותים המשפחתיים, העבודה והרווחה פרסם הנחיות לגבי צעדים שיש לנקוט באתרי הבנייה כחלק מהמאבק בסוג הנגיף החדש (Kovid-19).


המדריך בן 19 הפריטים שפרסמה המינהל הכללי לבריאות תעסוקתית הובא לידיעתם ​​של עובדי האתר ואנשי מקצוע של שירותי בריאות.

במדריך, הכולל את כל האמצעים שכותרתו "הגן על סוגים חדשים של עירוי כלילי ב -19 צעדים באתרי בנייה", הודגש כי על המעסיק להודיע ​​לעובדים על הצעדים שננקטו במקום העבודה.

דווח כי הצעדים שיש לנקוט באתרי הבנייה אצל יותר ממעסיק אחד צריכים לשים לב לשיתוף פעולה ותיאום ולהבטיח חילופי מידע שוטפים בין המעסיקים.

במדריך מופיעים האמצעים שעל המעסיקים לקחת בחשבון כדלקמן:

 • תוכניות החירום הקיימות והערכות הסיכון יעודכנו, ואם יתגלה וירוס הקורונון אצל העובדים, תיכלל גם תוכנית הפעולה שתפתח.
 • עובדים מועסקים ותקבלו אחריותם. העבודה המתואמת תישמר.
 • מתוכננים צעדים הכרחיים כדי למזער את הסיכון של העובדים.
 • במהלך קביעת האמצעים וביצועם, יובאו בחשבון חוות הדעת של אנשי המקצוע והעובדים בתחום הבריאות והבטיחות.
 • צוותי עבודה גדולים יחולקו ליחידות קטנות, וכלל המרחק החברתי יוחל.
 • תיווצר תוכנית עבודה שתבטיח כי הפעילויות יתקיימו עם מספר העובדים הנמוך ביותר. תובטח רמת התקשורת המינימלית בין העובדים.
 • חיי העובדים לא ייפגעו, ויימנעו עם תכנון נכון ואמצעים מתאימים.
 • חום העובדים יימדד בבוקר שלפני העבודה, לפני ארוחת הצהריים. הסובלים מחום גבוה יופנו לרופא במקום העבודה.
 • העובדים יודיעו באופן קבוע על הצעדים שיש לנקוט בהם.
 • ייקבעו כללי ההיגיינה. אלא אם כן חובה, המבקרים יאסרו מאתר העבודה.
 • הפגישות יתקיימו מרחוק בשיטות כמו ועידת וידיאו.
 • העובדים יסופקו לשימוש בציוד מגן אישי בהתאם לתקנים ועבודה.
 • עובדים עם סימנים של נגיף קורונוב יובשו את המסכה ויועברו למתקן הבריאות הקרוב.

במדריך, האמצעים שיש לנקוט בחשבון לגבי אולמות האוכל ושטחי המנוחה באתרי הבנייה רשומים כדלקמן:

 • יש לנקוט באמצעים למניעת הפרות מרחק חברתיות באזורים משותפים.
 • לעובדים צריכה להיות גישה לחומר חיטוי וסבון מים.
 • יש לבצע אוורור קבוע.
 • יש לשים לב לכללי ההיגיינה בצרכי המזון.
 • יש לנקוט אמצעי זהירות באזורים שבהם חומרים מאוחסנים.
 • אין להפר אמצעים ברחבי הארץ.


סוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar