מעברים על גשרי רכבת יחודשו
לוח השנה של המכרז

ישנים על גשרי רכבת יחודשו

חידוש עבודות התקנת חוצה וקונטרה בעבודות הקמת גשרי רכבת ימכרו בהליך מכרזים פתוח בהתאם לסעיף 4734 לחוק הרכש הציבורי מס' 19, ההצעות יוגשו באופן אלקטרוני בלבד. [יותר…]