כלים מוכנים קצרים
34 איסטנבול

רכבי IETT מוכנים לחורף

בסך הכל 6 אלף רכבי 154 המחוברים ל- IETT צוידו צמיגי חורף העומדים בתקנות. ממטרות נבדקו ונוספו נוזלים נגד קפוא למים המגבים. מערכות החימום בכלי רכב שופצו. פתילות במערכות קיפול ו [עוד ...]