TÜBİTAK 11 צוות לגייס
התפקיד

TÜBİTAK 11 צוות לגייס

מועצת המחקר המדעי והטכנולוגי של טורקיה (TUBITAK), על פי ההודעה שפורסמה במרכז המחקר הטכנולוגי המתקדם (Informatics and Security Information Technology) (חכמים) הרשמי של "Gazette, Informatics and Security Information" (חכמים) קשרה בין בדיקה והערכה. [עוד ...]

TÜBİTAK 35 צוות לגייס
התפקיד

TÜBİTAK 35 צוות לגייס

מועצת המחקר המדעי והטכנולוגי של טורקיה (TUBITAK), המכון למחקר ופיתוח תעשיות הביטחון (SAGE) תגייס 35 עובדים שישרתו ביחידה. פורסם בכתב העת הרשמי של המוסד [עוד ...]

אגף הכבישים הכללי להעסקת עובדים נכים
התפקיד

מנכ"ל כבישים לגיוס 2 עובדים נכים

מקומות העבודה המזוהים עם המינהל האזורי הרביעי של המינהל הכללי של הכבישים, אנקרה עומדים להיות מופעלים עם חוזה עבודה קבוע, אשר משך תקופתו לא נקבע; בסך הכל יגויסו 4 עובדים נכים. מחקר בטורקיה [עוד ...]