יחס רזרבה נדרש גדל בפיקדונות מוגנים בשערי חליפין

יחס רזרבה נדרש גדל בהפקדות מוגנת שער חליפין ()
יחס רזרבה נדרש גדל בהפקדות מוגנת שער חליפין ()

הבנק המרכזי הגדיל את היתרות הנדרשות עבור חשבונות פיקדון מוגן בורסה ל-6 חודשים ב-10 נקודות ל-25%.

ההודעה על התיקון להודעה של הבנק המרכזי בנושא עתודות נדרשות פורסם בעיתון הרשמי של היום.

בהתאם לכך, בעוד שיחס הרזרבה הנדרש של פיקדונות מוגנים בבורסה הובדל לפי מועד, יחס הרזרבה הנדרשת של עד 6 חודשי פדיון, שבו מרוכזת KKM, הוגדל ב-10 נקודות ל-25 אחוזים.

כצעד לעידוד המעבר להפקדות לזמן קצוב, הוגדל יחס הרזרבה הנדרש עבור פיקדונות מוגנים בשער חליפין עם מועד של עד 6 חודשים (כולל 6 חודשים) ל-25 אחוזים.

בעוד ששיעור העתודה הנדרש עבור בעלי מועדים של עד שנה ובעלי מועדים של שנה ומעלה נקבע כ-1 אחוזים; דרישה, הודעה מוקדמת, עד חודש ועד 1 חודשי פדיון נקבעה כ-5 אחוזים.

כזכור, בעבר החובה לקבוע דרישות רזרבה בחשבונות מוגנים בשערי חליפין הייתה 15 אחוזים עבור כל הפדיון.

יחס רזרבה נדרש גדל בפיקדונות מוגנים בשערי חליפין

📩 14/09/2023 09:47