משרד המשפחה והשירותים החברתיים יגייס 145 כוח אדם מועסק

משרד המשפחה והשירותים החברתיים
משרד המשפחה והשירותים החברתיים

על פי סעיף 657 הנוסף ל"עקרונות העסקת כוח אדם מועסק", שהוכנס לתוקף בהחלטת מועצת השרים מיום 4 ומספרו 06.06.1978/7, להעסקה בארגון המרכזי של משרד השרים. שירותי משפחה ושירותים חברתיים בגדר סעיף 15754/ב לחוק עובדי מדינה מס' 2, בהתבסס על דירוג הציון הקבוצתי של KPSS (B), יגויסו התואר ומספר העובדים המועסקים הבאים.

לפרטי מודעה לחץ כאן

תנאים כלליים

א) לעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים משנה (657), (48) ו-(4) בפסקת משנה (א) לפסקה הראשונה של סעיף 5 לחוק מס' 7.

ב) לסיים את המחלקה הרצויה לתפקיד המבוקש החל ממועד האחרון להגשת מועמדות (מועמדות של מועמדים בוגרי רמת השכלה מעל רמת ההשכלה שנקבעה למשרת כוח אדם בחוזה המבוקש ובעלי ציון KPSS בהשכלה זו רמה לא תתקבל).

ג) אי זכאי לקבל קצבת פרישה, זקנה או נכות מכל מוסד לביטוח לאומי.

ç) לא להשלים את גיל 65.

ד) תוך כדי עבודה בתפקיד של כוח אדם בחוזה במסגרת סעיף 657/ב לחוק מס' 4, במקרה שהחוזה בוטל ע"י המוסדות עקב פעולה בניגוד לעקרונות חוזה השירות או שהחוזה בוטל באופן חד צדדי בתקופת ההתקשרות, אלא אם חלפה שנה מיום הפסקת העבודה, הוא/היא יועסק בתפקידי כוח אדם מועסקים במוסדות וארגונים הציבוריים, לא ניתן להעסיקו מחדש.

(עובדים במשרה חלקית או כאלה המוגבלים למשך הפרויקט, מי שמשנים את התואר על-ידי שיוך לתפקיד הקשור לתואר חוזה שהוצא מבחינת מעמד השכלה, וכאלה המבקשים שינוי מיקום בשל בן/בת זוג או מצב בריאותי; אין יחידת שירות להעברה, אין יחידת שירות, למרות שקיימת אותה יחידה באותה יחידה. מי שאינו יכול לשנות את מקומו עקב היעדר משרה פנויה עם תואר והסמכה או העובדה שהם אינם יכולים לעמוד בתנאי העבודה בפועל של שנה אחת לפחות אינם כפופים לתקופת המתנה של שנה אחת)

שיטת היישום ומשך

א) המועמדים יגישו את בקשותיהם באמצעות ממשל אלקטרוני בין התאריכים 05/12/2022 ו-16/12/2022 על ידי כניסה למשרד לשירותים משפחתיים וחברתיים, גיוס ציבורי ושער קריירה (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). בקשות שלא יוגשו באופן אלקטרוני תוך התקופה הנקובת בהודעה לא יידונו.

ב) מועמדים שסיימו יותר ממחלקה אחת או עומדים בתנאים ליותר ממשרה אחת, יוכלו להגיש מועמדות רק למחלקה או למשרה אחת (1).

ג) נגד הנותנים מסמכים כוזבים או הצהרות יינקטו צעדים משפטיים, אם נקבע מינויו יבוטלו מינויו ואם שולמה להם אגרה על ידי המינהל, תפוצה אגרה זו יחד עם אינטרס משפטי.

Günceleme: 02/12/2022 12:21

מודעות דומות

היה הראשון להגיב

Yorumlar