שינויים שנעשו בתקנת מינוי מורים והעברת מקומות

שינויים שנעשו בתקנות מינוי מורים ומעברים
תיקונים בתקנת מינוי והעברת מורים

התקנה לתיקון תקנת מינוי והעברת מורים של משרד החינוך הלאומי נכנסה לתוקף לאחר פרסום בעיתון הרשמי.

לפיכך, עודכן החקיקה הכלולה בסעיף הבסיס של התקנה הרלוונטית ואליה סעיפים אחרים בהתאם לשינויים שנעשו, והסעיף הרלוונטי כלל את חוק מקצוע ההוראה.

על פי התיקון האמור, מאחר והורחב היקף מי שניתן למנות להוראה ללא בחינה בקרב הספורטאים הלאומיים שעשו תואר באולימפיאדה, הוסדרה כך גם תקנת הקצאת והעברת מורים.

ספורטאים לאומיים, בתנאי שהם עומדים בדרישות ההוראה;

א) מי שנמצא בשלושת המקומות הראשונים בתחרויות אישיות או קבוצתיות במשחקים האולימפיים או הפראלימפיים,

ב) מי שדורג בשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות הגיל הבוגר והנוער בענפי הספורט הכלולים בתכנית המשחקים האולימפיים במועד התחרות, נשוא תעודת הספורטאי הלאומי, באליפויות העולם ואירופה. ,

ג) למי שהתמקם בשלושת המקומות הראשונים בתחרויות אישיות או קבוצתיות במשחקים האולימפיים לנוער בקיץ ובחורף שאורגן על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי,

ç) משחקי אוניברסיאדה, משחקי הים התיכון, ענפים אולימפיים, תחרויות אישיות או קבוצתיות בשלושת המקומות הראשונים,

ד) מי שייצגו את ארצנו לפחות עשר פעמים בספורט קבוצתי באליפויות העולם ואירופה של ענפי הספורט הכלולים בתכנית המשחקים האולימפיים וכן בתחרויות המוקדמות ובתחרויות המוקדמות הקבוצתיות הקשורות לתחרויות אלו, ויש להם קיבל תעודת ספורטאי לאומי,

ה) מי שנמצאים בשלושת המקומות הראשונים בתחרויות אישיות או קבוצתיות במשחקים הדיפלימפיים,

ו) הזכות להגיש בקשה להתמנות כמורה מועמדת לסגל ההוראה לחינוך גופני ניתנה לשלושת הזוכים המובילים באליפויות העולם ואירופה בקטגוריות הגיל הבוגר והנוטר של ענפי הספורט המוכרים על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי. . צוין כי המינויים שייערכו במסגרת זו ייעשו בתיאום משרד הנוער והספורט.

לעומת זאת, הביטוי "מנהל ומורה" בפסקת משנה (ב) לפסקה הראשונה של סעיף 41 לאותה תקנה שונה ל"מנהל, מורה ומאמן מומחה". לפיכך, בחישוב ציון השירות של המורים, נקבע הסדר לספירת זמן השהות כמדריך מומחה במוסדות חינוך פרטיים כפי שהייתה באזור השירות הראשון של אזור השירות בו נערכה המשימה.

 

מודעות דומות

היה הראשון להגיב

Yorumlar