עבודות בניית מתקן רכבל אמאסיה פרהט גבעת

עבודות בניית מתקן רכבל אמאסיה פרהט גבעת
עבודות בניית מתקן רכבל אמאסיה פרהט גבעת

מתקן רכבל Ferhat Tepesi ו- Ferhat Tepesi תוכנית פיתוח וניהול אזורי הבילוי והחניון, מתקנים מסחריים יומיומיים ומניבי הכנסה הממוקמים באזור תחנת המשנה בחבל והקמת כל המתקנים במשך 29 שנים, כולל תקופת הבנייה, יושכר.

מעיריית ת"ר עמסיה: ההתקשרות בין משרד החקלאות והיערות, המנהלת הכללית ליעור, המנהלת האזורית עמסיה, מנהלת ניהול היערות של עמסיה ועיריית עמסיה מיום 18/01/2021 (חוזה החכירה של זכות המבצע של פרהט טפסי אזור בילוי מסוג ב'). בסעיפים 444, 445, 446, 447, 473, 474 מתקנים מניבים בהתאם לתקנת אזורי בילוי מסוג ב' והתחייבות ההיתר הסופית עם מספר תיק 2020-5-152-070-00067 של משרד החקלאות והיערות אגף היתר והקלות במסגרת ההתקשרות, הקמת החניון, מתקנים יומיומיים ומניבים הכנסה במתחם מתקן הרכבל ומתקן המשנה שיוקם. על שטח של 8594,24 מ"ר (מגרש 2, חלקה 222-2-3, חלקה מס' 4, 1009-1-2-3-4). (7 שנים כולל תקופת הבנייה) והעברת כל המתקנים שנבנו ב- סוף תקופה זו לעיריית אמסיה.

על פי סעיף 2886/א לחוק מכרזי המדינה מס' 35, המכרז יתבצע בשיטת הצעות סגורות ולהלן מידע מפורט על המכרז:

1- מינהל

א) כתובת: 55 Ev Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200 Merkez/Amasya
ב) מספרי טלפון ופקס: 0(358) 218​80 00 / 0(358) 218​32 86

2- העבודה נשוא המכרז:

איכות, סוג וכמות: בניית רכבל אחד ומתקנים חברתיים ותפעול במשך 1 שנים

3- מכרז:

א) מקום: TR AMASYA MUNICIPALITY - 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi מס' 99. 05200 Merkez/Amasya (אולם אסיפה בקומה 2)
ב) תאריך ושעה: יום חמישי, 27/10/2022 בשעה 10:15
ג) בקשה: תיקי מכרזים יימסרו לשירות המכרזים בקומה ג' עד השעה 2886:35 ביום חמישי, 27/10/2022, שיוגשו למינהל, ובלבד שההוראות בסעיף 09 לחוק מכרזי המדינה מס' 00 מקיימים. בקשות שיוגשו לאחר התאריך והשעה שצוינו לא יתקבלו. בקשות שיוגשו בדואר, שליח, טלגרף או אינטרנט לא יתקבלו.

הודעות המכרז המתפרסמות באתר האינטרנט שלנו הן למידע בלבד ואינן מחליפות את המסמך המקורי.המסמך המקורי תקף לגבי ההבדלים בין המסמכים שפורסמו לבין מסמכי המכרז המקוריים.

מודעות דומות

היה הראשון להגיב

Yorumlar