משרד המשפחה והשירותים החברתיים יגייס 25 כוח אדם מועסק

משרד המשפחה והשירותים החברתיים לגיוס כוח אדם
משרד המשפחה והשירותים החברתיים יגייס 25 כוח אדם מועסק

להיות מועסק בארגון הפרובינציאלי של משרד המשפחה והשירותים החברתיים בגדר סעיף 657/ב לחוק עובדי מדינה מס' 4, לפי סעיף 06.06.1978 הנוסף ל"עקרונות העסקת כוח אדם בחוזה". אשר הוכנסה לתוקף בהחלטת מועצת השרים מיום 7 ומספרה 15754/2, לתואר ומספר משרות המתורגמן לשפת הסימנים, יגויס כוח אדם מועסק באמצעות בחינת פרקטיקה מקצועית.

לפרטי מודעה לחץ כאן

תנאים כלליים

א) לעמוד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (657), (48) ו-(4) בפסקת משנה (א) לפסקה הראשונה של סעיף 5 לחוק מס' 7,

ב) לסיים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה לפחות ברמת התואר הראשון החל ממועד הגשת הבקשה.

ג) זכות לקבל קצבת פרישה, זקנה או נכות מכל מוסד לביטוח לאומי kazanלהיות שובב,

ç) לא להשלים את גיל 65,

ד) להחזיק במסמך או תעודה המעידים כי הוא יודע שפת סימנים ברמה שישמש כמתורגמן לשפת הסימנים החל מהמועד האחרון להגשת בקשה.

ה) תוך כדי עבודה בתפקיד של כוח אדם בחוזה במסגרת סעיף 657/ב לחוק מס' 4, במקרה שהחוזה בוטל על ידי המוסדות עקב פעולה בניגוד לעקרונות חוזה השירות או שהחוזה בוטל באופן חד צדדי בתוך תקופת ההתקשרות, עד שחלפה שנה מיום הפסקת העבודה, לא ניתן להעסיקו מחדש.

(עובדים במשרה חלקית או כאלה המוגבלים למשך הפרויקט, מי שמשנים את התואר על-ידי שיוך לתפקיד הקשור לתואר חוזה שהוצא מבחינת מעמד השכלה, וכאלה המבקשים שינוי מיקום בשל בן/בת זוג או מצב בריאותי; אין יחידת שירות להעברה, אין יחידת שירות, למרות שקיימת אותה יחידה באותה יחידה. מי שאינו יכול לשנות את מקומו עקב היעדר משרה פנויה עם תואר והסמכה או העובדה שהם אינם יכולים לעמוד בתנאי העבודה בפועל של שנה אחת לפחות אינם כפופים לתקופת המתנה של שנה אחת)

שיטת היישום ומשך

א) מועמדים יגישו את מועמדותם בין התאריכים 06/06/2022-10/06/2022 על ידי התחברות באמצעות e-Government דרך משרד המשפחה והשירותים החברתיים - שער הקריירה, הגיוס הציבורי ושער הקריירה (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov. tr). בקשות שלא יוגשו באופן אלקטרוני תוך התקופה הנקובת בהודעה לא תישקלנה.

ב) נגד הנותנים מסמכים כוזבים או הצהרות יינקטו צעדים משפטיים, אם נקבע מינויו יבוטלו מינויו ואם שולמה להם אגרה על ידי המינהל, תפוצה אגרה זו יחד עם אינטרס משפטי.

קבלת בקשות והעדפות, אופן הגשת הבקשה, הערכת בקשות, מסמכים נדרשים, הודעה על תוצאות, סוג הבחינה, נושא, תאריך, מקום והכרזה על תוצאות ועניינים נוספים ניתן למצוא באתר משרדנו, Aile.gov.tr ו/או Aile.gov.tr/pdbs ו-Carrière Gate Recruitment (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) יפורסמו באתר.

מודעות דומות

היה הראשון להגיב

Yorumlar