מהם קודי השגיאה של מד הסוכר בדם (גלוקוז) של Roche Accu-Chek Performa Nano?

roche accu chek performa ננו מד סוכר בדם מהם קודי השגיאה
roche accu chek performa ננו מד סוכר בדם מהם קודי השגיאה

סוכרת, המכונה גם סוכרת בקרב האנשים, היא מחלה המאופיינת בעלייה ברמות הגלוקוז בדם מעל הגבולות הנורמליים (היפרגליקמיה). סוכרת פירושו ביוונית שתן ממותק. הסיבה לכך היא שיותר מדי סוכר בדם מתערבב בשתן. למרות שסוכרת שכיחה יותר בחברות שאין בהן תרבות אכילה בריאה, היא נפוצה בכל העולם. מכיוון שהוא יכול לגרום למחלות רבות ושונות, הוא הפך לאיום על האנושות. זה חייב להיות תחת שליטה מתמדת. לשם כך, משתמשים במדדי סוכר (גלוקוז). Roche Accu-Chek Performa Nano הוא אחד המכשירים הזמינים ביותר בשוק. הוא הוכיח את עצמו באיכותו ובדיוק המדידה שלו. במהלך השימוש או במקרה של תקלה, כמה מחוונים מופיעים על מסך המכשיר. אלה יכולים להיות קודי שגיאה וסמלי אזהרה. המכשיר מזהיר את המשתמש עם אותות קוליים וחזותיים. יש לשים לב לאזהרות אלו על מנת להשתמש במכשיר בצורה נכונה.

מסך שחור

אם לא מופיעים טקסט או סמל על המסך כשהמכשיר מופעל:

  • ייתכן שהסוללות מתות, עליך להכניס סוללה חדשה ולנסות.
  • ייתכן שהמכשיר נמצא בסביבה חמה במיוחד, כדאי לנסות אותו במקום קריר יותר.
  • ייתכן שהמסך אינו תקין.
  • ייתכן שהמכשיר אינו תקין.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

סימן סוללה

אם שום דבר מלבד סמל הסוללה מופיע על המסך, ייתכן שהסוללה חלשה. ניתן להכניס סוללה חדשה ולהפעיל אותה במכשיר.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

להכין

על המסך להכין אם הסמל מופיע, יש לבצע ולאשר הגדרות כגון שעה ותאריך. כיצד לבצע פעולות אלו מופיע במדריך למשתמש. ניתן להשתמש במכשיר גם ללא הגדרה.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

בדיקת סטיק סימן

אם סמל רצועת הבדיקה מהבהב, המכשיר מוכן להכנסת רצועת הבדיקה.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

סימן טיפה

אם מקל הבדיקה הוכנס נכון למכשיר, סימן הטיפה יופיע על המסך. הופעת סימן הטיפות מעידה על כך שהמכשיר מוכן למדידה. לאחר סימן זה, ניתן לטפטף תמיסת מדידה או דם על רצועת הבדיקה. המדידה תתחיל אוטומטית בסיום הפעולות.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

HI

אם סמל HI מופיע על המסך לאחר המדידה, זה אומר שתוצאת הבדיקה היא מעל גבולות המכשיר. במקרה של פעולה לא נכונה, ניתן לחזור על המדידה מההתחלה עם רצועת בדיקה חדשה. אם מתקבלת אותה תוצאה, ניתן לנסות אותה עם מכשיר אחר או להחיל אותה במוסד הבריאות הקרוב.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

LO

אם סמל LO מופיע על המסך לאחר המדידה, זה אומר שתוצאת הבדיקה מתחת לגבולות המכשיר. במקרה של פעולה לא נכונה, ניתן לחזור על המדידה מההתחלה עם רצועת בדיקה חדשה. אם מתקבלת אותה תוצאה, ניתן לנסות אותה עם מכשיר אחר או להחיל אותה במוסד הבריאות הקרוב.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

סימן קריאה

אם סמל סימן קריאה בעיגול מופיע על המסך לאחר ביצוע מדידה, פירוש הדבר שרמת הסוכר בדם נמוכה מהרמה המוגדרת של היפוגליקמיה (סוכר נמוך בדם). גלוקוז, הסוכר בדם, הוא מקור האנרגיה של הגוף. היפוגליקמיה היא מצב שבו רמת הגלוקוז של אדם נמוכה מהרגיל. זה עלול להתרחש במהלך הטיפול בסוכרת.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

CodeExp

רק על מסך שחור בעת שימוש בשבב הפעלה לבן קוד exp ייתכן שתוצג אזהרה. כאשר מופיעה אזהרה זו, מובן שתוקפם של רצועות הבדיקה יפוג בסוף החודש הנוכחי. רצועות בדיקה שפג תוקפן עשויות לתת תוצאות שגויות. מסיבה זו, יש לזרוק את שבב ההפעלה הלבן ואת רצועות הבדיקה בסוף החודש, ולרכוש ולהשתמש בתאריכים הנוכחיים. כמו כן, ודא שהגדרות השעה והתאריך של המכשיר נכונות.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

קופונים

על המסך קוד הופעת האזהרה מעידה על היעדר שבב ההפעלה. יש לכבות את המכשיר, להכניס את שבב ההפעלה ולהדליק שוב את המכשיר.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-1

קוד E-1 המופיע על המסך מציין כי מקל המדידה בו נעשה שימוש עלול להיות פגום או לא מחובר כהלכה למכשיר. יש להסיר את הגשש מהמכשיר ולהכניסו מחדש. אם המוט פגום, יש להחליפו בחדש.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-2

קוד E-2 המופיע על המסך מציין כי ייתכן שיש שגיאה בשבב ההפעלה. יש לכבות ולהדליק את המכשיר לאחר הכנסת שבב הפעלה חדש.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

 ויזת E-3

קוד E-3 המופיע על המסך מציין כי ערך הגלוקוז הנמדד בדם עשוי להיות גבוה מדי או שיש בעיה בפס הבדיקה. למקרה שעשית טעות, עם מקל מבחן חדש ניתן לחזור על המדידה מההתחלה. אם מתקבלת אותה תוצאה, ניתן לנסות אותה עם מכשיר אחר או להחיל אותה במוסד הבריאות הקרוב.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-4

הקוד E-4 וסמל הטיפות המופיעים על המסך מציינים שלא נפלו מספיק דם או תמיסת מדידה לתוך רצועת הבדיקה. במקרה של פעולה לא נכונה, ניתן לחזור על המדידה מההתחלה עם רצועת בדיקה חדשה.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-5

המופיע על המסך אזהרת E-5 ו-code exp מציין כי נעשה שימוש ברצועות בדיקה שפג תוקפן. רצועות בדיקה שפג תוקפן עשויות לתת תוצאות שגויות. מסיבה זו, יש לרכוש ולהשתמש באלה עם תאריכים עדכניים. בנוסף, יש לוודא שהגדרות השעה והתאריך של המכשיר נכונות.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-6

אם מטפטפים דם או תמיסת בקרה על רצועת הבדיקה לפני שהמכשיר מופעל ומוכן, השגיאה E-6 תופיע על המסך. עם רצועת הבדיקה החדשה, ניתן לחזור על המדידה מההתחלה.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-7

קוד השגיאה E-7 המופיע על המסך מציין שאירעה שגיאה אלקטרונית במכשיר או שאולי מקל מדידה משומש הוכנס מחדש למכשיר. כדי לפתור בעיה זו, יש לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו שוב. אם אותה בעיה נמשכת, יש לכבות את המכשיר, להסיר את הסוללות ולאחר המתנה של 5-10 שניות יש להכניס מחדש את הסוללות ולהפעיל את המכשיר. לאחר מכן ניתן לחזור על המדידה מההתחלה עם רצועת בדיקה חדשה.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-8

קוד E-8 המופיע על המסך מציין שטמפרטורת הסביבה אינה מתאימה לשימוש במכשיר. במקרה כזה יש לכבות את המכשיר ולהציב אותו בסביבה מתאימה ולהשתמש בו לאחר המתנה של 5-10 דקות. תנאים מתאימים להפעלת המכשיר כלולים במדריך למשתמש. חימום או קירור המכשיר באמצעים מלאכותיים עלול לגרום לתקלה.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-9

כאשר הסוללות המשמשות במכשיר עומדות להיגמר, האזהרה E-9 מופיעה על המסך. יש להחליף סוללות בחדשות. אם ההתקן עדיין יש את אותה שגיאה לאחר ההחלפה, יש לאפס אותו. לצורך תהליך זה מחליקים את מגירת הסוללות החוצה מהמכשיר ובלחיצה על מקש כלשהו, ​​מגירת הסוללות מוחזרת למקומה ומתניעה את המכשיר.

מהם קודי השגיאה של מד סוכר בדם של Roche Accu Chek Performa Nano Blood Sugar Glucose

ויזת E-10

במקרים בהם הגדרות השעה והתאריך אינן נכונות, המכשיר עשוי לתת שגיאת E-10. במקרה כזה יש לבצע שוב את הגדרות המכשיר ולכבות ולהדליק את המכשיר.

📩 01/11/2021 16:26

היה הראשון להגיב

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.


*