הנחיות הקורונה לשירותי נכים וקשישים חודשו

מדריך קורונה ממשרד המשפחה והרווחה
מדריך קורונה ממשרד המשפחה והרווחה

מנהלת שירותים לנכים וקשישים, ממשרד המשפחה והרווחה, הכינה מדריך חדש לנגיף הקורונה בכל הנוגע לתהליך בקשת החיסון בכל מוסדות הנכים והקשישים הציבוריים והפרטיים המזוהים עם המשרד והאמצעים שארגונים צריך לקחת במהלך תהליך הנורמליזציה במהלך מגיפת קוביד -19.

המידע הבא נמסר בהודעת המשרד:

"הוכן מדריך למטרות מידע אודות אמצעי הזהירות והנהלים שעל מוסדות לנקוט בתהליך הנורמליזציה על מנת להגן על בריאותם ובטיחותם של מקבלי השירות ואנשי השירות במהלך ואחרי תהליך החיסון בכל טיפול נכים וקשישים ציבוריים ופרטיים. מוסדות הקשורים למשרד. מדריך הקורונה שהוכן לארגונים נשלח לכל המחוזות.

במדריך דווח כי נכים, קשישים וצוות השוהים במוסדות חוסנו במסגרת קמפיין החיסונים שהושק החל מפברואר 2021. בהקשר זה נאמר כי המנה הראשונה של החיסונים הושלמה בפברואר 2021 והמנה השנייה של החיסונים הושלמה במרץ 2021, וצוין כי כמה שיטות הופסקו בתהליך הנורמליזציה לאחר החיסון במוסדות, וכי כמה צעדים נמשכו בכל המוסדות למרות החיסון.

נמסר כי המינון השלישי של החיסון ניתן בכל מוסדות הטיפול בנכים ובקשישים בחודשים יולי-אוגוסט.

כל אמצעי הקוביד -19 יימשכו

על פי המדריך, כל אמצעי Covid-19, במיוחד אמצעי מסכה, מרחק וניקיון, המתבצעים עם תקופת הנורמליזציה במוסדות טיפול נכים ציבוריים ופרטיים, בתי אבות ומרכזי טיפול ושיקום לקשישים, יימשכו.
כל הצוות העובד במוסדות לטיפול נכים ציבוריים ופרטיים, בתי אבות ומרכזי טיפול ושיקום לקשישים יצטרך להיות קבוע על הרצפה עליה הם עובדים ותורנים, ולנקוט באמצעי זהירות מפני זיהום אפשרי בין הקומות.

יינתן מידע והדרכה להשלמת תהליכי החיסון.

הוראות חוזר משרד הפנים מיום 31.08.2021 ומספרו 13807 יחולו על אנשי צוות, נכים וקשישים בכל המפעלים.

הנחיית נכים וקשישים אשר לא סיימו את תהליך החיסון להשלים את תהליך החיסון, תוך התמקדות בפעילויות מידע והכוונה למי שלא התחיל בתהליך החיסון לסלק את חששותיהם וההססויות לגבי תהליך החיסון, ומהמחוז / מנהלי הבריאות המחוזית ומשרד הבריאות Covid-19 תינתן להם תמיכה מפלטפורמת המידע על החיסונים (covid19asi.saglik.gov.tr/).

תהליכי הסגר ותרופות של 10 ימים ינוהלו בכל המקרים החיוביים, כולל תושבים ואנשי צוות, בממסד. בשלב זה יופעלו תהליכי הטיפול הניתנים על ידי צוות הגידול שיגיע למוסד וההסגר יופסק לאנשים שתוצאות בדיקת ה- PCR שליליות בתום 10 ימים.

במקרה שמספר האנשים החיוביים ל- Covid-19 בארגון יעלה על 20 אחוזים מהארגון, כולל נכים, קשישים וצוותים, מועצת ההיגיינה המחוזית תקבל את ההחלטה של ​​צו המשמרת בן 10 הימים בארגון. דפוס המשמרת יהיה 10+10, לא יעלה על 20 ימים בסך הכל, ובתום תקופת 20 הימים, תבנית המשמרת הרגילה תוחזר לאחר החלת בדיקת ה- PCR בארגון כולו. החובה להשיג ולהצהיר על קוד HEPP תימשך בכל הכניסות לממסד.

הביקורים יימשכו לפי הארגון המתאים.

במדריך נזכר כי נמשכת הגבלת הביקורים בכל מוסדות הטיפול בנכים, בתי אבות ומרכזי טיפול ושיקום. בהתאם לכך, ביקורים משפחתיים יתאפשרו רק לבני המשפחה של התושבים המבקשים זאת, בזמן ובקרה כפי שנראה בעיני הארגון, אך שיחות דיגיטליות ווידיאו יימשכו.

על פי המדריך, בארגון, העברה ושיבוץ למוסדות; יידרש שחלפו לפחות 19 ימים לאחר החיסון נגד קוביד -15 והמנה השנייה של החיסון, ויש לתעד אותו עם כרטיס חיסון או שישנה בדיקת PCR למי שלא חוסנו, וכן שהם נשארים בבידוד בחדר הבידוד במוסד.

מי שחוסן בבדיקת PCR שלילית יתקבל למוסד ללא צורך בבידוד. יהיה חובה להשיג ולהצהיר על קוד HEPP בהסדר, העברה והצבה שנעשו לממסד.

ארמין

sohbet

    היה הראשון להגיב

    Yorumlar