ציפייה עולה בשוק האפטר-רכב

תעשיית הרכב נערכת להשקעה ברבעון השלישי
תעשיית הרכב נערכת להשקעה ברבעון השלישי

עליית שוק השוק האחורי ברבעון הראשון של השנה באה לידי ביטוי גם ברבעון השני. המגמה החיובית בתעסוקה, לצד הגידול במכירות המקומיות והיצוא ברבעון השני של השנה, עוררו גם את תוכניות ההשקעה ברבעון השלישי.

על פי סקר "רבעון שני של הערכת מגזרים 2021" של איגוד המוצרים והשירותים לאחר המכירה לרכב (OSS); נחשף כי כמעט מחצית מהמשתתפים מתכננים להשקיע ברבעון השלישי. שיעור זה ירד ל -38 אחוז בסקר הקודם. ברבעון השני של השנה חלה עלייה יוצאת דופן בבעיות במגזר. ברבעון הראשון של השנה, "התנודתיות בשערי החליפין" הייתה הבעיה המובילה בתחום, ואילו "בעיות ההיצע" נראו בעלייה ברבעון השני. בעוד ששיעור הסובלים מבעיות אספקה ​​עמד על כ- 73 אחוזים ברבעון הראשון של השנה, שיעור זה עלה ל 82,5 אחוז ברבעון השני של השנה.

איגוד המוצרים והשירותים לאחר המכירה של הרכב (OSS) העריך את הרבעון השני של השנה באמצעות מחקר סקר שנערך בהשתתפות חבריו. על פי סקר הערכת המגזרים של איגוד OSS ברבעון השני 2021; חלה עלייה במכירות המקומיות והיצוא, ועלייה זו באה לידי ביטוי ברבעון השלישי כתוכנית השקעה. בעוד שהתעשייה ניגשה בזהירות רבה יותר לתוכניות ההשקעה שלה בתחילת השנה, התגלה שכמעט מחצית מהמשתתפים תכננו השקעות ברבעון השלישי. לפי הסקר; חלה עלייה של 8 אחוזים בממוצע במכירות המקומיות בהשוואה לרבעון הראשון. עֲבוֹדָה; עוד עלה כי חלה עלייה במכירות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. לפי הסקר; ברבעון השני של השנה עלו מכירותיהם המקומיות של העמיתים בכ- 24 אחוזים בממוצע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עלייה צפויה במכירות ברבעון השלישי!

בסקר נשאלו גם ציפיות לרבעון השלישי של השנה. המשתתפים, לעומת זאת, הצהירו כי הם צופים ממוצע של 16 אחוזים במכירות המקומיות בהשוואה לרבעון השני של השנה. על פי הסקר, המגזר; עוד עלה כי ברבעון השלישי של השנה צפויה גידול ממוצע של 18 אחוז במכירות המקומיות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

יש מגמה חיובית בתעסוקה!

בסקר; מבחינת תהליך הגבייה, הושוו הרבעון השני והראשון של השנה. יותר ממחצית מהמשתתפים ציינו כי לא חל שינוי בתהליכי הגבייה ברבעון השני של השנה בהשוואה לרבעון הראשון. על פי המחקר, המתמקד גם במדיניות התעסוקה של המגזר; התברר כי ברבעון השני של השנה, סך התעסוקה של החברים הלך במהלך דומה וחיובי בהשוואה לתקופות קודמות. לשאלה בדבר תעסוקה, 44 אחוזים מהנשאלים ענו "גדלו", כ -51 אחוזים "ללא שינוי" וכ -5 אחוזים "ירדו".

בעיית העלאת המטבע העניקה עדיפות לבעיית ההיצע!

הבעיות איתן התמודדה התעשייה זוהו גם בסקר. בין הבעיות העדיפות של המגזר היו "תנודתיות בשערי חליפין" ו"בעיות מטען / משלוח ". בעוד ששיעור החברים שאמרו כי עליות שער היו הבעיה החשובה ביותר ברבעון הראשון של השנה, התקרב ל 94- אחוזים, הרי שהשיעור האמור היה כ 67- אחוז ברבעון השני. בעוד ששיעור החברים שהצהירו שיש להם "בעיות מטען ואספקה" עמד על 65 אחוזים ברבעון הראשון של השנה, שיעור זה ירד ל -55 אחוזים ברבעון השני.

בעוד ששיעור המשתתפים שהצהירו כי הם חווים "אובדן עסקים ומחזור עבודה" עמד על כ- 29 אחוזים, השיעור האמור עמד על 30 אחוזים ברבעון השני של השנה. בעוד ששיעור תשומת הלב ל"בעיות בתזרים המזומנים "עמד על 29 אחוזים ברבעון הראשון של השנה, שיעור זה עלה לכ- 35 אחוזים ברבעון השני. שיעור אלו שחוו "אובדן מוטיבציה עקב המגיפה" ירד מ -38 אחוזים ל -36 אחוזים. אחוז הנשאלים שהצהירו כי הבעיה העיקרית שלהם היא "בעיות במכס" ירד מ -40 אחוז ל -33 אחוזים. הגידול הגדול ביותר חווה בבעיות אספקה. בעוד ששיעור הסובלים מבעיות אספקה ​​עמד על 73 אחוזים ברבעון הראשון של השנה, שיעור זה עלה ל -82,5 אחוזים ברבעון השני של השנה.

מספר החברות שעושות תוכניות השקעה גדל!

"האם אתה מתכנן להשקיע בשלושת החודשים הקרובים?" נשאלה גם השאלה. נקבע כי שיעור העמיתים המתכננים להשקיע ברבעון השלישי של השנה נמצא במגמת עלייה עם 46 אחוזים. שיעור זה ירד ל -38 אחוז בסקר הקודם. בנוסף, צוין כי לא כל המשתתפים צפו לשלילה כלשהי במגזר בשלושת החודשים הקרובים, ולמעלה ממחצית החברים הביעו דעה חיובית לגבי מהלך המגזר.

גידול של 19 אחוזים בייצוא!

הדינמיות שחווה בתחום באה לידי ביטוי גם בשיעורי ניצול הקיבולת של חברי המפיק. ברבעון השני של השנה, שיעור ניצול הקיבולת הממוצע של חברי המפיק עלה ל 85- אחוזים. שיעור ניצול הקיבולת הממוצע בשנה שעברה עמד על 80 אחוזים, ואילו שיעור ניצול הקיבולת הממוצע ברבעון הראשון של השנה עמד על 83 אחוזים. ברבעון השני של השנה, הייצור של החברים גדל בכ -10 אחוזים בממוצע בהשוואה לרבעון הקודם, וב- 21,5 אחוזים בממוצע בהשוואה לרבעון השני של השנה שעברה. ברבעון השני של השנה גדל יצוא החברים בשיעור ממוצע של 8 אחוזים במונחים דולריים לעומת הרבעון הקודם, בעוד שיצוא החברים ברבעון השני של השנה גדל בכ -19 אחוזים בממוצע לעומת הרבעון השני של השנה הקודמת.

ארמין

sohbet

    היה הראשון להגיב

    Yorumlar