אורבל תחיל הנחות על הלוואות חניה בתקופה שעברה

אורבל תחול הנחה על חובות חניה בעבר
אורבל תחול הנחה על חובות חניה בעבר

חברת הבת של עיריית אורדו מטרופולין אורבל א. הוא הצהיר כי תחול הנחה על חובות קודמים בחניה.

אורבל א.ש. הוזלו עבור אזרחים עם חובות עבר בחניונים המופעלים על ידי. בהקשר זה הוחלט שלא לגבות ריבית חוקית על ידי החלת 50% הנחה על תשלומי משיכה בודדים במזומן וכרטיסי אשראי בגין חובות שאינם מנהלים, והנחה של 50% על הקרן בגין חובות ביצוע, וגביית העמלות הנובעות מ הליכי אכיפה.

מועד אחרון ל 31 בדצמבר

אזרחים עם חובות עבר יוכלו ליהנות מהנחה זו עד ליום 31 בדצמבר 2021. התשלומים יבוצעו לחניונים הפתוחים וללשכה המרכזית בגין החייבים שאינם כפופים לאכיפה, והאזרחים יוכלו להיפגש עם הפרקליטות הרלוונטית בגין החייבים נשוא האכיפה.

ארמין

sohbet

    היה הראשון להגיב

    Yorumlar