המנהל הכללי של בתי סוהר ובתי מעצר לגיוס 5358 עובדים מכובדים

המנהל הכללי של בתי סוהר ובתי מעצר
המנהל הכללי של בתי סוהר ובתי מעצר

משרד הכללי של משרד המשפטים, בתי סוהר ובתי מעצר, פסקה (ב) לסעיף 657 לחוק עובדי המדינה מס '4, סעיף 2802 לחוק מס' 114 על שופטים ותובעים, סעיפים 2 ו -8 לצו הנשיאותי מס '11 בנושא מטה כללי ופרוצדורה תעסוקה בתפקידים מוסכמים עבור מוסדות הוצאה לפועל שמיקומם, מספרם, תוארם וכשירותם מפורטים בקישור הבא בהתאם לעקרונות הנוגעים לתעסוקת עובדים מכובדים ולתקנת משרד המשפטים בנושא בחינת עובדים, מינוים והעברתם. על פי צו הקבינט המס 'כולל 06.06.1978 שוטרי אכיפה, 7 עובדי משרדים (פקידת כלא), 15754 אחיות, 4.918 טכנאי בריאות, 19 טכנאים, 51 צוותי תמיכה (נהגים), 20 צוותי תמיכה (טבחים), 157 צוותי תמיכה (הסקה מרכזית) 156 עובדים יגויסו בסך הכל.לפרטי מודעה לחץ כאן

מועדי הגשת מועמדות: הבקשות יחלו בתאריך 23.02.2021 ויסתיימו בשעה 12.03.2021 בתאריך 23.59.

מקום ושיטת היישום: מועמדים מגישים מועמדות www.turkiye.gov.t הוא הם ייכנסו באמצעות כתובת הממשל האלקטרוני שלהם וישתמשו במסך יישומי העבודה שיהיה פעיל בתאריך 23.02.2021.

המועמדים יוכלו להגיש בקשה לבחינת תואר אחד בלבד ולהיות מוחזקים על ידי ראש ועדת המשפטים של בית משפט שיפוטי בערכאה ראשונה. במקרה של הגשת מועמדות לאותה עמלה או אחרת לקבלת אותו תואר או אחר, כל הבקשות שהוגשו ייחשבו כלא תקפות, וגם אם הבוחנים יצליחו, הליכי ההשמה לא יתקיימו. (לדוגמא, כאשר מועמד פונה למקום לתואר קצין הוצאה לפועל והגנה, הוא / היא לא יוכל להגיש מועמדות לאותו מקום או אחר עבור צוות המשרד (פקיד הכלא) או כל תואר אחר, גם אם הוא / היא עומד בתנאים הנדרשים.) עליהם לשקול נושא זה בעת הגשת הבקשה.

לאחר סיום תהליך הגשת הבקשה, המועמדים נדרשים לבדוק אם הגשת בקשתם במסך "היישומים שלי". כל יישום שאינו רואה את הביטוי "הושלמה היישום" במסך "היישומים שלי" לא יוערך. האחריות בעניין זה היא של המבקש.


sohbet

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות