תקופת הבקשה הוארכה לפרויקט מענקי הסתגלות לשינוי האקלים

תקופת היישום הוארכה לפרויקט לחיזוק פעולת ההסתגלות לשינוי האקלים
תקופת היישום הוארכה לפרויקט לחיזוק פעולת ההסתגלות לשינוי האקלים

הוא נערך על ידי המשרד לאיכות הסביבה ותכנון ערים בטורקיה ופרויקט פעולת ההסתגלות לשינוי האקלים במימון האיחוד האירופי, בהיקף של 6 מיליון תקציב של 800 אלף יורו למשך חבילת הגשת הבקשה למענקים.


בהצהרה בכתב בנושא דווח על הפרויקט לשיפור ההסתגלות לשינויי האקלים והעוצמה ההולכת וגוברת של הערים בטורקיה, המושפעות משימור משאבי טבע ומערכות אקולוגיות שמטרתן להגדיל את יכולת ההסתגלות של המגזרים הכלכליים.

בריאות הציבור, תחבורה, אנרגיה, תעשייה, תיירות, מורשת תרבותית, ניהול מקורות מים, חקלאות ודיג / בעלי חיים וביטחון תזונתי, שירותי מערכות אקולוגיות, מגוון ביולוגי וייעור, ניהול סיכוני אסונות טבע, ניהול פסולת ושפכים, עירוני, כספים, בהצהרה, שקבעה כי ניתן להציע הצעות פרויקט במגזרים קשורים, במיוחד בתחום הביטוח, החינוך והתקשורת, צוין הדברים הבאים לגבי תוכן סוגי הפרויקטים שיוצגו:

"שילוב ההסתגלות להשפעות שינויי האקלים במדיניות מקומית ומגזרית ובניית יכולות, חיזוק שיתוף פעולה ותיאום בין מוסדות, פיתוח והפצה של מו"פ ומחקרים מדעיים על מנת להבטיח התאמה להשפעות שינויי האקלים במגזרים רלוונטיים, להגדלת הייצור והצריכה בר-קיימא והתאמה לשינויי האקלים. לפתח מכשירי מימון חדשניים, לפתח אמצעי הסתגלות קהילתיים במאבק בשינויי אקלים, להדריך פרויקטים מנחים בתחום ההסתגלות לשינויי אקלים, להעלות את המודעות לדחיפות וחשיבות ההסתגלות לשינויי האקלים.

בהצהרה הוכרז כי רשויות, ארגונים לא ממשלתיים, ממשלות מקומיות, אוניברסיטאות או מוסדות מחקר, סוכנויות פיתוח וארגונים מקצועיים יכולים להגיש מועמדות לפרויקט, והמועד האחרון הוארך בין 30 בנובמבר ל -28 בדצמבר 2020.


sohbet

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות