הנושאים הנוגעים לתמיכה בהשקעות מבוססות חקלאות נקבעים

נקבעו סוגיות הנוגעות לתמיכה בהשקעות חקלאיות
נקבעו סוגיות הנוגעות לתמיכה בהשקעות חקלאיות

נקבעו פרטי תמיכת המענק לעיבוד מוצרים חקלאיים, הקמת מתקנים חדשים, השלמת השקעות שבוצעו בחלקן, הגדלת הקיבולת של מתקנים קיימים וחידוש או מודרניזציה טכנולוגית.


הקומוניקט של משרד החקלאות והייעור בנושא תמיכה בהשקעות כלכליות המבוססות על חקלאות במסגרת התמיכה בפיתוח הכפר פורסם בכתב העת הרשמי.

הקומוניקט, בין התאריכים 1 בינואר 2021 ועד ליום 31 בדצמבר 2025, להשקעות של אנשים אמיתיים ומשפטיים, בעיקר נשים ויזמים צעירים, בפעילותם הכלכלית החקלאית במטרה להבטיח התפתחות כלכלית וחברתית באזורים כפריים, לשיפור התעסוקה החקלאית והלא-חקלאית, להגדיל ולהבדיל את ההכנסות. הוא כולל את הנושאים שקשורים לתשלומי המענק שיש לבצע.

בהתאם לכך יוערכו עיבוד, ייבוש, הקפאה, אריזה ואחסון של מוצרים חקלאיים, הקמת מתקנים חדשים, השלמת השקעות שבוצעו בחלקן, הגדלת קיבולת של מתקנים קיימים וחידוש טכנולוגי או מודרניזציה.

בסוגיות השקעה קבועות לייצור חקלאי, בניית מתקנים המייצרים חום או חשמל מגיאותרמה וביו-גז ממקורות אנרגיה מתחדשים ומתקנים המייצרים חשמל מאנרגיית שמש ורוח ייכללו גם הם בתמיכת המענק.

במסגרת תכנית, כל או חלק מנושאי ההשקעה המפורט 81 מחוזות ייקבעו על ידי המשרד על פי סדרי העדיפויות הסקטוריאלית של המחוזות יוכרזו לפני היישום עם היישום ומדריך יישום מעודכן שיפורסמו בחודש אוקטובר מדי שנה. בקשות יתקבלו במסגרת התמיכה במענק.

תכונות שיש לחפש למועמדים

אנשים אמיתיים ומשפטיים מועמדים יצטרכו להיות רשומים במערכת רישום האיכרים (ÇKS) או במערכות רישום אחרות שהוקמו על ידי המשרד לפני המועד האחרון.

הגופים המשפטיים המבקשים את כל פרויקטי ההשקעה יהיו בלתי תלויים מבחינה ניהולית וכלכלית מהציבור ויגישו מכתב התחייבות המציין שהם עצמאים.

שיעור התמיכה בסכומים הכוללים המבוססים על המענק

בסוגיות השקעה כלכליות, סכום הפרויקט הבסיסי למענק, אם המועמדים הם אנשים אמיתיים, קואופרטיבים חקלאיים ואיגודים או ישויות משפטיות, בהנפקות ההשקעה שצוינו, 3 מיליון לירות ליישומים בעלי תכונות השקעה חדשות, 2 מיליון לירות ליישומים בעלי הכשרה להשקעה, יכולת איכות השקעה. עבור יישומים עם גידול, חידוש טכנולוגי או מודרניזציה לא יעלה על 1,5 מיליון לירות.

המגבלה התחתונה של סכום הפרויקט הבסיסי עבור המענק נקבעה כ -250 אלף TL. אם יתקבלו הבקשות, תינתן תמיכה במענק ל -50 אחוזים מסכום הפרויקט הבסיסי עבור המענק.

כל העסקאות שבוצעו במסגרת התוכנית ייבדקו על ידי המשרד. כל המידע והמסמכים המתבקשים בנוגע לעסקאות שבוצעו במהלך בדיקות אלה יוצגו בפניהם על ידי המינהל המחוזי.


sohbet

Feza.Net

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות