משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים לגיוס 817 עובדים מכובדים

משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים יגייס כוח אדם
משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים יגייס כוח אדם

על פי הסעיף השני הנוסף ל"עקרונות העסקת כוח אדם מחוזק ", שנחקק בצו הקבינט מיום 657 ומספרו 4/06.06.1978, שיועסק בארגון המחוזי של משרד המשפחה, העבודה והשירותים החברתיים במסגרת סעיף 7 / B לחוק עובדי המדינה מס '15754, 2 אנשי קבלן יגויסו באמצעות בחינה בעל פה לתואר ולמספר התפקידים הכוחיים שצוינו.


משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים יגייס כוח אדם

משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים יגייס כוח אדם

משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים יגייס כוח אדם

משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים יגייס כוח אדם
משרד העבודה המשפחתי והשירותים החברתיים יגייס כוח אדם

שיטת היישום ומשך

א) מועמדים יכולים להגיש את בקשותיהם באתר משרדנו (www.ailevecalisma.gov.trve / או https://ailevecalisma.gov.tr/pdb), על גבי מסך הגשת הבקשה לבחינת גיוס כוח אדם, בצורה אלקטרונית החל מה- 09/11/2020 ועד לסיום שעות העבודה (19:11) בתאריך 2020/18/00.

ב) מועמדים יוכלו להגיש מועמדות לתואר אחד בלבד בין המשרות שהוכרזו.

ג) המועמדים יסרקו תחילה את מסמך החינוך לברקוד / מטריצת נתונים שהתקבל ממערכת הממשל האלקטרוני בפורמט pdf, ואם מסמך זה אינו זמין במערכת הממשל האלקטרוני, תעודת התעודה או תעודת הסיום ייסרקו ויועלו לשדה "מסמך חינוך" בפורמט pdf. .

ç) את תמונת הדרכון שתעלה למערכת במהלך הבקשה יש לצלם בששת החודשים האחרונים, כאשר הפנים נראות לחלוטין מלפנים, והיא חייבת להיות באיכות המאפשרת זיהוי של המועמד בקלות.

ד) מסמכים שצולמו והועלו למערכת לא יעובדו.

ה) טופס בקשת הבחינה ימולא במלואו, יודפס, יחתום על ידי המועמד וישמר להגשתו בהגעה לבחינה בעל פה.

ו) יינקטו צעדים משפטיים כנגד מי שמסר מסמכים כוזבים או מגישים הצהרה, ואם מינוים נקבע, מינוים יבוטל ואם שולם אגרה על ידי המינהל, סכום זה יפוצה בריבית החוקית.

לפרטי מודעה לחץ כאן


sohbet

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות