יש לקחת חנינה לטובת רווח כלכלי וחברתי

יש לבצע חנינה לרישום לטובת כלכלה וחברה
יש לבצע חנינה לרישום לטובת כלכלה וחברה

החוקר והעורך דין מוראט דמיר אמר כי "בבנק המידע על רשומות פליליות יש כ -18.9 מיליון רשומות חיות, 7 מיליון איש במרשם הבנקים מופיעים ברשימה השחורה," אמנסטי של הרישום "צריך להיות המאמר הראשון של הרפורמה במשק ובמשפט.


החוקר והעורך דין מוראט דמיר, שערך הערכות חשובות לגבי הרפורמה הכלכלית והשופטת החדשה, שהוכרז על ביצועה, אמר, "נושא העדיפות העליונה של הרפורמה הכלכלית והשיפוטית צריך להיות 'אמנסטי של הרישום'.

יש להוציא 'אמנסטי לרישום' לטובת כלכלה וחברה. '

חוקרים ומשפטנים מוראט דמיר, כל בתי המשפט הפליליים בטורקיה בכלל, בתי משפט למשפטים ותביעות מנהליות בהליכי אכיפת בתי המשפט שנערכו במשרד ההנהלה, לאחר השלמת עונשו, נכנסו למספר תיק התביעה ומספר הכלא של אנשים המופרדים מבתי הכלא שלהם, אנשים אלה נמנעים מכך, הולכים להגיש בקשה לעבודה בגלל הרישום הפלילי הוא חוזר בידיים ריקות ממקומות רבים ולא מצליח למצוא עבודה בשל עמדות והתנהגויות שליליות, פוגעות ומתעלמות כתוצאה מאירוע שחווה בעבר כמעט סטיגמות אותו והמעסיקים נחשפים לעמדות והתנהגויות שליליות, פוגעות ומתעלמות. אנו יכולים לומר כי לחנינה ברישום פלילי יש יתרונות כלכליים וציבוריים כאחד.

יש לפתוח דף חדש עם 'הרשמת אמנסטי' לאנשים עם עבר פלילי מעל 7 מיליון '

החוקר והעורך דין מוראט דמיר, 25.11.2020 אם מסתכלים על הנתונים הסטטיסטיים הרשמיים, ישנם 2.067.558 תיקים בבית הדין הפלילי, 1.729.557 תיקים בבתי המשפט האזרחיים ו -526.867 תיקים בשיפוט המינהלי. בטורקיה בשנת 2011 7 106 עד 100 000 מספר החשודים באופן אישי, שנת 2018 עלתה ב- 23,2% והגיעה בשנת 8. המספר הכולל של החשודים באדם אמיתי, שהיה 758 2018 13 בשלב החקירה של 019, היווה 166% מהאוכלוסייה הבוגרת (66 551 604). מספר החשודים בשנת 19,6, טורקיה (2018-2011) 2018- 2011 8 108, 469- 2012, 8 520-, 113- 2013 9 210- 672 2014 9- 745 759,2015 10- 141 366,2016 10, 459-693,2017 11 833 נפשות בשנת 926 2018 הם 13 019 166 מסך הנאשמים בבתי המשפט הפליליים, 2018% מהם אנשים אמיתיים ו -2018% הם אנשים משפטיים. לראות שהקלטה חיה זמינה. בהתחשב בכך שייתכן שיש עלייה בשיעורי הפשיעה כתוצאה מהקשיים הכלכליים שחוו בתהליך זה בו נגיף קוביד 4 שינה את העולם, יש לשקול חנינה חד פעמית לרווחה החברתית כדי לתרום ליציבות כלכלית ולהפחית את נטל התיקים במערכת המשפט, ובדיני הרישום, תקנות הנוגעות לזכויות פליליות ומוגבלות. זה יהיה לטובת החברה כולה.

'יש לעדכן את חוק הרישום הפלילי!'

החוקר והעורך דין מוראט דמיר אמר, "לא משנה אם שנה או עשר שנים נענשים בחוק הרישום הפלילי הנוכחי," עם סעיף 10 לחוקה, מיום שהתנאים לארכיון של הרישום במונחים של הרשעות הגורמות לשלילת זכויות בחוקים שאינם חוק העונשין הטורקי; עברו 76 שנה בתנאי שההחלטה להחזיר את הזכויות האסורות תתקבל, 15 שנה חלפו ללא התנאי לקבלת ההחלטה להחזיר את הזכויות האסורות, מבחינת הרשעות אחרות, הרישום נמחק לחלוטין לאחר 30 שנים מיום קביעת התנאים לארכיון. אדם שנידון יתרום להתאמת הרישום הפלילי (אנשים עם עבר פלילי בציבור) לחברה, במקרה שהרישום הפלילי מוגבל במשך שנים רבות לאחר השלמת עונשו, במקרה של עדכון על פי התנאים של ימינו, מכיוון שמצב התעסוקה של מי שסיימו את עונשם שלא ימצא עבודה בסיוע יגבר, תינתן תמיכה רבה למשק. "עדכון חוק הרישום הפלילי צריך להיות בראש סדר העדיפויות בתקנות הרפורמה הכלכלית והשיפוטית, תוך התחשבות בתנאים של ימינו."

'7 מיליון איש ברשימה השחורה' אמנסטי של הרישום 'צריכים כלכלה'

חוקרים ומשפטנים מוראט דמיר, על פי נתוני מרכז הסיכונים של איחוד הבנקים של האיחוד לבנקים 2015-2020, 5 שנים ותשלום סך החוב ההלוואות האישיות אמיתית לישון 2020-9 חודשים 56987 4.115.057 סה"כ 2020 אנשים, חוב בכרטיס אשראי קמעונאי היה תשלומים מספר אנשים בפועל 9 -48153 חודשים 4.511.179 סך של 6.832.735 אנשים, מספר ההלוואות הפרטיות או חובות כרטיסי אשראי פרטיים שלא שולמו, 3 אנשים. מספר רב של אנשים איבדו את מקום עבודתם או שהכנסתם פחתה בשל המגבלות שהוחלו על מגיפת הנגיף הכלילי. בנוסף, במסגרת קצבת עבודה קצרה, 575 מיליון 9 אלף XNUMX עובדים נהנו מקצבת העבודה הקצרה שהממשלה הפעילה למניעת אובדן תעסוקה. בהתחשב בכך שמספר האנשים שיירשמו לרשימה השחורה יגדל כל עוד חוסר הוודאות מתי יסתיים וירוס הקורונה, שינויים בחקיקת הרשימה השחורה וחנינת רישום הפכו לצורך בתמונה הכלכלית החסומה. בתהליך קשה זה שעובר העולם, ראשית, יש לפתוח דף נקי לאזרח עם הרישום הפלילי וחוק רישום הבנקים, ויש צורך לארגן מחדש את חוקי הרישום ליציבות כלכלית ולהרפיה חברתית.


sohbet

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות