עידן המשטרה האווירית במטוסים מתחיל

עידן המשטרה האווירית במטוסים מתחיל
עידן המשטרה האווירית במטוסים מתחיל

עם הרגולציה על חובותיהם, סמכויותיהם ואחריותם של קציני ביטחון חמושים שהוכשרו במיוחד במטוסים אזרחיים רשומים בטורקיה, מתחיל עידן "משטרת האוויר".


בתקנה שפרסם משרדנו, הנהלים והעקרונות לגיוס אנשי משטרה חמושים שהוכשרו במיוחד בכדי להבטיח את בטיחותם של מטוסים אזרחיים, נוסעים ואנשי צוות בטיסות בינלאומיות כנגד פעולות התערבות בלתי חוקיות המסכנות את בטיחותם של מטוסים אזרחיים רשומים טורקיים, מטוסים וכלי טיס.

בהתאם לכך, תפקידיה, סמכויותיה ואחריותה של משטרת האוויר יבוצעו על ידי המנהל הכללי של המחלקה להגנת הביטחון והיחידות שיוקמו בתוך מחלקות המשטרה במחוזות בטיסות בינלאומיות.

שוטרי אוויר שייבחרו מבין שוטרים ואנשי כיתת שירותי אבטחה בכירים ודאי עבדו בפועל בסוכנות במשך 5 שנים.

הצוות שרוצה להיות קצין משטרה אווירית חייב להיות לפחות בוגר תואר עמית, לא לקבל עונשים הניתנים לתוקף על הוותק, להשלים את השירות האזורי השני פעם אחת, להיות בעל שתי נקודות הערכת ביצועים אחרונות טובות או טובות מאוד, לקלוע 90 נקודות ומעלה בנפרד בשלוש זריקות ההופעה האחרונות, המפקח הבכיר שלו יצטרך לתת הסכמה ולהוציא דוח רפואי לאנשי תעופה.

בנוסף, משרד ההגנה יוכל לקבוע בהודעת הבקשה תנאים נוספים מבחינת השכלה וכישורי חקיקה בתחום התעופה האזרחית, זמן העבודה בשדה התעופה וגיל.

המועמדים יעברו בחינת מיומנות גופנית וירי

מועמדים שיגישו בקשה להתייצב לשוטר אווירי יועברו לכשירות פיזית ולמבחני ירי על ידי הוועדות שיוקמו על ידי מחלקת ההגנה במקום ובמועד שיקבע המנהל הכללי לביטחון.

עובדים שמצליחים בבחינות משתתפים בקורס הכשרה בסיסית של משטרת האוויר, הכשרה בטחונית בסיסית בביטחון תעופה, טרמינולוגיה של תעופה ותכונות מטוסים, טכניקות ירי מקיפה במטוסים והכשרת נשק, שיטות התערבות משטרתית וטכניקות הכשרה בסיסית, הכשרה למתן ערובה, אבטחת תעופה הוא ישתתף בשיעורים בנושא אימון בפרופילי נוסעים ובניתוח התנהגות, התקפות לא חמושות וטכניקות תגרה.

תעודת ההדרכה הבסיסית של משטרת האוויר תינתן לחברי המשטרה אשר יסיימו את הקורס בהצלחה.

חובות וסמכויות של שוטרי אוויר בטיסה

במקרים בהם אדם אחד או יותר בכלי הטיס מונע הפעלת כלי טיס בטיסה, מנסה להשתלט על המטוס או להשתלט על המטוס שלא כדין, על ידי איום לנקוט באלימות או אלימות, שוטרי משטרה אווירית מחזירים את השליטה במטוס לידי הטייס המוסמך במטרה להבטיח את בטיחות הטיסה, כמו גם תא הטייס. הצוות יהיה אחראי לנקוט אמצעי בטיחות מגן מתאימים באופן פרופורציונאלי בכדי להבטיח את בטיחות הנוסעים ולמנוע התערבות בלתי חוקית.

שוטרי אוויר, שישמשו בלבוש אזרחי, יגנו על תא הטייס אם יש חשד סביר לאיומים המדוברים. זה לא יפריע לנוסעים לא סדירים ונוסעים שעלולים להיות מסוכנים אלא אם כן מתרחשים המצבים המפורטים בתיאור התפקיד.

שוטרי האוויר יכינו דוח החזרת סיום תפקידים בעניינים הקשורים לתפקידם בתום הטיסה. הדוחות שהוכנו יוגשו למפקח המוסמך ביחידות הרלוונטיות ויישמרו בארכיונים.

מושבים דמויי נוסעים, זהותו תישמר בסוד

משטרת האוויר לא תהיה מחוברת באופן היררכי לטייסי הקברניט וצוותי הטיסה בטיסה שהוקצתה להם.

חובתם של שוטרי האוויר, שישבו במושבים כמו נוסעים, תהיה ידועה לצוות המטוס, אך זהותם תישמר בסוד מפני הנוסעים.

שוטרי אוויר ייחשבו בתפקיד למשך כל זמן הטיסה אליהם הוקצו. משטרת האוויר בכל טיסה תפעל עם הצוות במקרה של עיכוב במדינת הטיסה.

תפקידי הטיסה ותקופות המנוחה של שוטרי האוויר ייקבעו על פי ההנחיה שתונפק על ידי המנהל הכללי לביטחון.

כאשר הם אינם בתפקיד בטיסות בינלאומיות, שוטרים אווירים יבצעו מעקב אחר עבודתם ועסקאות משרדם.

נתיבי טיסה ומדינות בהן תעבוד משטרת האוויר ייקבעו על ידי משרדנו על ידי קבלת חוות הדעת של הוועדה להערכת סיכונים והערכת איומים בתעופה אזרחית בתיאום המנהל הכללי לתעופה אזרחית.

תאגיד איירליינס (THY), איגוד חברות התעופה הפרטיות של טורקיה (TOSHID) ו- TÖSHİD לחברים שאינם חברים על ידי חברת התעופה, משטרת הקיץ והאוויר בפרוטוקול מושב החורף למדינות וביטחון התעופה האזרחית שקבעה הוועדה להערכת סיכונים ואיומים. מידע הטיסה של המדינות יימסר למחלקת ההגנה על ידי חברות התעופה הרלוונטיות.

מצבים בהם תסתיים חובת המשטרה האווירית

במסגרת התקנה, מובן במידע ובמסמכים כי אנשי הצוות אינם יכולים להיות יעילים בשירות השיטור האווירי או שמצבם משפיע לרעה על שירות השיטור האווירי, המידע החסוי והמסמכים הקשורים לתפקידם חולקים מחוץ לרשויות המוסמכות והגורמים המוסמכים, תוך הפרת כללי החיסיון וקבלת עונש ותק יעיל עקב עבירה מנהלית סופית, אם דוח הבריאות המתקבל כל 5 שנים לאחר תחילת התפקיד הוא שלילי, חובתו תסתיים באישור מנכ"ל המשטרה.

לפחות שני שוטרי אוויר ישתתפו בטיסות

מספר שוטרי האוויר שיוקצה למטוס ייקבע על ידי התחשבות בסוג המטוס, קיבולת הנוסעים, זמן הטיסה, הסיכון לאזור בו תתבצע הטיסה ומידע מודיעיני. מספר שוטרי האוויר שיוקצה לא יפחת משניים.

במידת הצורך יוקצה כוח אדם נוסף בתיאום עם היחידות הרלוונטיות במסגרת הערכת הסיכון והאיום בטיסות שנחשבות מסוכנות.

דמי המזון והלינה של המשטרה האווירית ייעשו במסגרת חוק קצבת נסיעות. המרחב יוקצה על ידי חברות תעופה על פי משטרת האוויר, סוג המטוסים ומספר שוטרי האוויר שהוקצו. עלויות הכרטיסים של שוטרי האוויר במהלך המשימה יכוסו על ידי חברות התעופה הרלוונטיות.

למעט טיסות בינלאומיות שייקבעו על ידי הוועדה לביטחון תעופה אזרחית והערכת איומים, במקרה של בקשה להקצאת מפעיל תעופה כלשהו, ​​עלויות הכרטיס, המזון והלינה של משטרת האוויר יסופקו על ידי מפעיל התעופה המבקש.

ההליכים שייערכו בפני משרד החוץ בנוגע להליכי ויזה של משטרת האוויר יבוצעו בתיאום עם מחלקת קשרי חוץ של המנהל הכללי לביטחון.

הנשק, התחמושת והציוד שישמשו את משטרת האוויר במהלך משימתם ייקבעו על פי ההנחיה שהוציאה המנהל הכללי לביטחון.


sohbet

Feza.Net

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות