משרד האנרגיה ומשאבי הטבע לגיוס 10 עובדים מכווצים

על מנת להיות מועסק במשרה מלאה במחלקה לטכנולוגיות מידע של משרד האנרגיה והמשאבים הטבעיים, בהתבסס על נספח 375 לחוק הגזרה מס '6, שפורסם בכתב העת הרשמי מיום 31/12/2008 ומספרו 27097, בהתאם לפסקה השנייה של סעיף 8 לתקנה על העקרונות והנהלים להעסקת אנשי מידע חוזים ביחידות IT בקנה מידה גדול, יגויסו 2 (עשרה) אנשי IT חוזים.


בבחירת המועמדים לגשת לבחינה בעל פה שתקיים משרדנו; 2019 או 2020 בחינת בחירת עובדים ציבוריים (KPSS) ציון P3 ובחינה חוקית בשפה האנגלית (YDS), בחינה אלקטרונית בשפה זרה (e-YDS) או שווה ערך בשפה זו (CAE, CPE, TOEFL IBT) , PEARSON PTE אקדמי וכו ') ציון השפה הזרה שהתקבל בבחינות אחרות בשפה זרה ייקח כבסיס.

תוצאות בחינת שפה זרה תקפות למשך 5 שנים אם תקופת התוקף אינה מוגדרת במסמך. מועמדים שאין להם ציון KPSS או שאינם מגישים מסמך יחושבו כ- 70 (שבעים) ציוני KPSS. ציוני שפה זרה של מועמדים שאינם מגישים מסמך ציון בשפה זרה יחושבו כ- 0 (אפס).

המועמדים יוכלו לבחור בין המשרות שהוכרזו לכל היותר 2 (שני) תפקידים שונים, העדפה ראשונה ושנייה. 6.1, החל מרוב הנקודות לכל משרה. מספר המועמדים שצוין בעמודה מספר המועמדים שהוזמנו לעמודה לבחינה בטבלה המופיעה בסעיף "מספר המועמדים שיגויסו בתפקידים" יהיה זכאי להיבחן. ההערכה תיעשה בעיקר בקרב מי שמגיש מועמדות לתפקיד בבחירתם הראשונה. מועמדים אשר יהיו זכאים להיבחן ייקבעו על פי ציוניהם וסדר העדפתם. לפי זה; מועמדים ידורגו תחילה על פי העדפתם הראשונה מועמדים עם ציונים גבוהים יותר זכאים להשתתף בבחינה, מועמד שלא יכול היה להיות רשום בבחירתם הראשונה, על סמך ציונם על פי בחירתם השנייה, אם אין בקשה תקפה לבחירה זו, או בקשות שנחשבות פסולות או שמספר הבקשות שנקבעו להשתתף בבחינה אינו קיים. בשל הסיבות, הם ייכללו לאחר מי שבחר בבחירתם הראשונה, אם בכלל.

לפרטי מודעה לחץ כאןסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar