המינהל הכללי ליערנות לגייס 274 עובדים קבועים

המינהל הכללי ליערנות לגייס 274 עובדים קבועים
המינהל הכללי ליערנות לגייס 274 עובדים קבועים

בהתאם להוראות התקנה לנהלים ועקרונות גיוס עובדים למוסדות ציבוריים וארגונים, בסך הכל 171 מפעילי תקופה לא ודאיים, 56 מפעילי גריידר, 41 מפעילי דוזר, 6 מפעילי מחפר ו -274 מפעילי מכונות בנייה, שיועסקו בארגון המחוזי של המנהל הכללי ליערות. יועסקו עובדים (קבועים).


תנאים כלליים ומיוחדים ומידע אחר אותו יש לחפש במועמדים יפורטו במשרות הפתוחות של İŞKUR. הודעות אלה יפורסמו ב- İ KUR בין התאריכים 05-09 / 10/2020. מועמדים העומדים בתנאים המפורטים בהודעה יגישו את בקשותיהם דרך İŞKUR במהלך ההכרזה.

4 (ארבע) מספר המועמדים יוזמן לבחינה בעל-פה ומעשי. מועמדים אלה ייקבעו על פי תוצאות ההגרלה שנערכה בפני הנוטריון. מקום ותאריך ההגרלה יצוינו בהודעת התפקיד של İŞKUR ויוכרזו גם באתר המנהל האזורי הרלוונטי ליערות. לעניין זה לא תימסר הודעה בכתב לכתובות המועמדים. תקופת הניסיון של כל התפקידים שיוכרזו הינה חודשיים בהתאם לחוק העבודה מס '4857.

כל המידע אודות הליך הגיוס, המסמכים שיש לבקש מהמועמדים ומיקום ותאריך הבחינה בעל-פה ומעשי יוכרזו באתר המנהלים האזוריים. בקשות המועמדים, שלימים הובנו כי אינן עומדות בדרישות הביקוש, עשויות להסתיים על ידי הממשל בכל שלב בתהליכי ההכרזה, השרטוט, הבחינה והמינוי.

לפרטי מודעה לחץ כאןסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar