תמיכה בחינוך לפלטפורמת חינוך מרחוק מאת MEB

פלטפורמת תמיכה בחינוך לפיתוח חינוך מרחוק מאת MEB
פלטפורמת תמיכה בחינוך לפיתוח חינוך מרחוק מאת MEB

שיתוף התוכן החינוכי הראשון של שער החינוך מרחוק, שהוכנס לשירות כל המוסדות הציבוריים והארגונים עם הסיסמה "החינוך נמצא בכל מקום" על ידי משרד משאבי אנוש לנשיאות, נעשה על ידי משרד החינוך הלאומי.


בהצהרה שנכתבה על ידי משרד הנשיאות למשאבי אנוש, נמסר כי שער החינוך מרחוק ממשיך לצמוח עם שיתוף הפעולה עם מוסדות שכבר יש להם פלטפורמת חינוך. בהצהרה זו נאמר כי חלוקת תכני החינוך הראשונה בפלטפורמה נעשתה על ידי משרד החינוך הלאומי, והודגש כי ההכשרה שכותרתה "ניהול אסונות בבתי ספר" ו"חינוך מוזיאוני "שהוכנה על ידי המנהל הכללי להכשרת ופיתוח מורים נפתחה לשימוש של 129 מוסדות ציבוריים וארגונים שהוגדרו בשער החינוך מרחוק.

נאמר כי ההדרכה כוללת מידע חשוב שיפנה לעובדים מכל תחומי החיים ותזכורות למומחי הנושאים, וכי ההכשרה "ניהול אסונות בבית ספר" מורכבת מ -64 יחידות, שעתיים ו -2 דקות, ו"הכשרת המוזיאון "מורכבת מ -25 יחידות ונמשכת שעה ו -25 דקות. דיווח. בהצהרה נאמר כי הסבירו את המושגים וסוגי אסון ומצבי חירום, שחשוב לכל עובדי הציבור לדעת הן בעסקיהם והן בחיי היומיום שלהם, והודגש כי ההכשרה נועדה להסיק על סיכוני אסון הטבע באזורם ולהשיג מודעות לחשיבות המוכנות לקראת האסון. בהצהרה צוין כי מידע אודות מה צריך לעשות לפני האסון, לאחריו ולאחריו הוצג עם הדגמות וידאו בהדרכה, וכן כיצד ניתן להגיש עזרה ראשונה בנושאים שונים, לא רק לאחר האסון, אלא גם בתאונות העלולות להתרחש בעבודה ובחיי היומיום של העובדים.

שרת החינוך הלאומי, זיה סלאצ'וק, הצהירה כי תוכניות תעודה מוסמכות לאומיות ובינלאומיות שהוכנו על ידי המנהל הכללי להכשרת ופיתוח מורים, במיוחד הכשרות לתוכנה ותעודות קידוד בתחומי המדע, התרבות, פיתוח הפרט והמידע, ייפתחו להעדפת כל אנשי הציבור.

"חינוך מוזיאוני"

ב"חינוך למוזיאונים ", חינוך אחר המשותף בשער החינוך מרחוק, נאמר כי הוא נועד להשיג מיומנויות מעשיות לתהליכי חינוך במוזיאונים על ידי התייחסות בעצם למושגים של מוזיאון ומורשת תרבותית, ובהקשר זה, מוזיאונים, שהם כלים חינוכיים לכל קבוצות הגיל, הם לתרום ללמידה, למסירת פרטים קצרים על חשיבותם ותפקודם של חינוך המוזיאונים, צוטט כטורקיה והציג דוגמאות מעולם המוזיאונים. בהצהרה, נשמר חינוך המוזיאון "ערש התרבות" על חשיבותה של המורשת התרבותית של טורקיה, שכן המוזיאון מיועד להקלטה והצגה שלמדו עובדי ציבור.

בשער החינוך מרחוק, בנוסף למשרד החינוך הלאומי, שיתוף הפעולה עם משרדים ומוסדות אחרים שמבצעים פעילויות חינוכיות ממשיך מרחוק, בהצהרה, עם שיתוף ההכשרות שהכין משרד המשאבים האנושיים לנשיאות וכן ההכשרות שהכינו מוסדות ציבור אחרים בפלטפורמה, נאמר כי הוא מתוכנן להורדה ולפתוח לגישה של כל המוסדות מאותה פלטפורמה. בהצהרה הודגש כי היא נועדה להשיג חיסכון משמעותי בעלויות החינוך, המהווה סעיף הוצאות חשוב למוסדות ציבוריים, ולהגביר את יעילות אנשי הציבור.סוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar