עיריית ממאק תגייס 50 שוטרים

עיריית ממאק תגייס 50 שוטרים
עיריית ממאק תגייס 50 שוטרים

על מנת להיות מועסק בעיריית ממק, בכפוף לחוק עובדי המדינה מס '657; על פי הוראות תקנת המשטרה העירונית, יועבר שוטר לתפקידים הפנויים המפורטים להלן, ובלבד שיש להם את התואר, הכיתה, הכיתה, המספר, הכישורים, סוג ציון KPSS, ציון בסיס KPSS ותנאים אחרים.


תנאי יישום כלליים ומיוחדים:

התנאים הכלליים והמיוחדים שיש לעקוב בבקשות שיוגשו עבור חברי השוטרים הפנויים של עירייתנו שהוזכרו לעיל מפורטים להלן.

1. יישום תנאים כלליים:

מועמדים אשר יבקשו להתמנות לתפקידם של קציני השוטר הריקים שהוכרזו חייבים לעמוד בתנאים הכלליים הבאים המפורטים בפסקה (א) לסעיף 657 לחוק עובדי המדינה מס '48.

  • א) להיות אזרח טורקי.
  • ב) אין לשלול ממנו זכויות ציבור.
  • ג) גם אם עברו התקופות המפורטות בסעיף 53 לחוק העונשין הטורקי; פשעים נגד ביטחון המדינה, גם אם עונש מאסר או חנינה למשך שנה או יותר בגין פשע שבוצע בכוונה, פשעים נגד הסדר החוקתי ותפקודו, מעילה, סחיטה, שוחד, גניבה, מרמה, מרמה, שימוש לרעה באמון, מרמה לא להיות מורשע בפשעי פשיטת רגל, זיוף המכרז, זיוף ביצוע המעשה, הלבנת הנכסים הנובעים מהפשע או מהברחה.
  • ד) מבחינת מעמד צבאי של מועמדים גברים; אין קשר לשירות צבאי או לא הגיע לגיל השירות הצבאי, או אם הגיע לגיל השירות הצבאי, שימש כשירות צבאי פעיל או דחה או הועבר לשיעור מילואים.
  • ה) אין לו מחלת נפש או מוגבלות פיזית העלולים למנוע ממנו לבצע את תפקידו ברציפות.
  • ו) לעמוד בדרישות היישום האחרות המבוקשות לתפקידים שהוכרזו.

לפרטי מודעה לחץ כאןסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar