2030 מסמך חזון ללא הפרעה מוכן

2030 מסמך חזון ללא הפרעה מוכן
2030 מסמך חזון ללא הפרעה מוכן

משרד המשפחה, העבודה והשירותים החברתיים הכין את מסמך הראייה נטול המכשולים משנת 2030, המציג את החזון להפוך לחברה כוללת, בה אנשים עם מוגבלות יכולים לממש את הפוטנציאל שלהם כאזרחים שווים.


זהרה צומרוט סלקוק, שרת המשפחה, העבודה והשירותים החברתיים, אמרה כי מאז 2002 נקטו בצעדים לחיזוק השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בחיי החברה בתחומים רבים משירותי טיפול בבית ובמוסדות ועד ללימודי נגישות, תעסוקה וחינוך. השר סלקוק הדגיש כי מושג הנכות הוא מושג שמשתנה ומשתנה עם הזמן ואמר, "בהתבסס על שינוי זה, הכנו את מסמך החזון החסמי שלנו. מסמך חזון זה יחשוף את החזון הלאומי של ארצנו ואת מפת הדרכים בתחום הנכות משנת 2020 עד 2030. " אמר.

מדיניות המכוסה בשמונה נושאים

במסמך הראייה ללא חסמים נדונו מדיניות שתפתח לאזרחים מוגבלים תחת 8 כותרות. הנושאים כוללים "חברה כלולה ונגישה", "הגנה על זכויות וצדק", "בריאות ורווחה", "חינוך כולל", "אבטחה כלכלית", "חיים עצמאיים", "אסון ומצבי חירום הומניטריים" ו"תרגול ו ניטור "מתקיים. חלק מהיעדים במסמך הראייה ללא חסמים משנת 31, הכולל 111 יעדים ו 2030 תכניות פעולה בסך הכל, הם כדלקמן:

קריטריוני נגישות ייכללו במכרזים ציבוריים

מכרזים נגישות ייכללו במכרזים ציבוריים. הסדרים חקיקתיים הכרחיים ייעשו לחיזוק הנגישות. רמת הידע והמודעות של הצוות הטכני תוגדל על מנת לממש את כל סוגי השירותים האדריכליים והעירוניים במגזר הציבורי והפרטי באופן נגיש. תוכניות תמריץ יפותחו להגברת הנגישות. בנוסף, יפתח מודל להקצאת דיור בר השגה ונגישה; יינקטו צעדים הכרחיים לייצור נגיש של רכבי תחבורה ציבורית.

יבוצעו הוראות מפלה

החקיקה הלאומית נגד אפליה של נכים תיבחן. עבודות תיקון יבוצעו לביטול ההוראות המכילות אפליה על רקע מוגבלות. האמצעים המשפטיים והמנהליים הנדרשים יתחזקו כדי להנגיש את מנגנוני התלונה והנהלים המאפשרים הנגשת בקשה לאנשים עם מוגבלות במקרה של פגיעה לכאורה בזכויות כלשהן.

הגישה לשירותי משפט והשתתפות בחיים הפוליטיים תתחזק

תוגבר גם הגישה של אנשים עם מוגבלות לשירותי משפט והשתתפותם בחיים הפוליטיים. ייערכו מחקרי מודעות בנושא גישה לצדק. האמצעים המשפטיים והמינהליים יתחזקו כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלות משתמשים בזכויותיהם בתהליכים שיפוטיים ולהבטיח התאמות מתאימות לגילם ולמוגבלותם. המאמצים יוגברו כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלות יוכלו להשתתף בתהליכי בחירות באופן עצמאי.

תוכניות אבחון מוקדם יהיו נרחבות

מטרתו לחזק שירותי בריאות נגישים לנכים. בכיוון זה, יבוצעו עבודות מגן ומניעה באזורים עם סיכון נכות מולדת ונרכשת. תוכניות אבחון מוקדם יורחבו ובמקביל יוקמו תוכניות התערבות מוקדמת. תוגבר יכולתם של מוסדות הבריאות לענות על צרכיהם של אנשים עם מוגבלות כמו גישה פיזית, ציוד מתאים, ציוד ומידע נגיש. הקלה ותתמוך בגישה של נכים לתרופות, חומרים רפואיים ומכשירים להם הם זקוקים בהתאם למוגבלותם.

תכניות הלימודים והחומרים יתוקנו

מתוכנן לחזק את חינוך האנשים הנכים על ידי הערכת יכולותיהם הנפשיות והגופניות. בהקשר זה, כל העובדים העובדים בכל דרגות ההשכלה, כולל חינוך לגיל הרך, יתחזקו מבחינת האיכות והכמות. תכניות הלימודים והחומרים יתוקנו במונחים של אפליה על מוגבלות.

מעמדם הכלכלי יתחזק

היא נועדה גם לחזק את מעמדם הכלכלי של הנכים. פעילויות הנכים להתאמה לעבודה בכישוריהם יורחבו. החקיקה בדבר הזכות לעבודה ולהעסקה, לרבות תהליכי גיוס עובדים, תנאי העסקה, פיתוח קריירה, תנאי עבודה בריאים ובטוחים, לרבות פרסום דרושים וטופסי בקשה, תוקנה לנכים. באמצעות קרן הקנסות המנהליים, יורחב ויופעל תמיכה במתן נכים לפתיחת עסק משלהם. נכים בטורקיה ינקוטו בצעדים כדי להפיק תועלת יעילה מכל ההיבטים של שירותי השמה לעבודה המתבצעים באתר סוכנות התעסוקה.

דפי אינטרנט ושירותי בנקאות יהיו נגישים

יעשו מאמצים להגביר את המודעות של הנכים לגבי זכויות הנכים והשירותים הציבוריים. דפי אינטרנט של מוסדות ציבוריים ינגישו. נגישות השירותים הבנקאיים תורחב. הנגישות של שירותי שיחות חירום תתחזק.

השתתפותם של מוגבלים בחיי החברה והתרבות תובטח

תתחזק השתתפות הנכים בחיי חברה ותרבות, תיירות, נסיעות, בילויים ובילוי. יינקטו צעדים תשתיתיים ומנהלתיים הדרושים להבטחת השתתפות אזרחים עם מוגבלות בפעילות ספורטיבית עם שוויון הזדמנויות.סוהבט


היה הראשון להגיב

Yorumlar