Ekol Logistics Signs הצהרת מנכ"ל על שיתוף פעולה עולמי מחודש

Ekol Logistics Signs הצהרת מנכ"ל על שיתוף פעולה עולמי מחודש
Ekol Logistics Signs הצהרת מנכ"ל על שיתוף פעולה עולמי מחודש

האומות המאוחדות(או"ם) לפני יום השנה ה -75 מה- Global Compact של האו"םלא אדיש לקריאות לכל החברות לתמוך בשיתוף פעולה בינלאומי מול הסיכונים הגלובליים אקול לוגיסטיקה, "הצהרת מנכ"ל לשיתוף פעולה עולמי מחודש"מה חתם.


שמירה על פיתוח בר קיימא בראש סדר העדיפויות העיקרי שלה ספר, הצהרת מנכ"ל לשיתוף פעולה עולמי מחודש"ני(הצהרה ממנהיגים עסקיים עבור שיתוף פעולה עולמי מחודש) על ידי חתימה האומות המאוחדותותמיכתו ברב-צדדיות כוללת.

האומות המאוחדותלמעלה מ -100 מנכ"לים מלמעלה ממאה מדינות תמכו בקריאה המחודשת לשיתוף פעולה עולמי. התחייבויות Covidien-1.000, תוך התחייבות חשובה מתמיד לתקופה בעולם העסקים, לא חוו דומה לזו שקדמה לה, בה השפעות המגיפה להבטחת שיתוף פעולה עולמי קיבלו תמיכה רבה מצד חברות בטורקיה לתת לאו"ם. פלטפורמת פעולה עולמית קומפקטית לשלום, צדק ומוסדות חזקים של האו"ם הדו"ח פותח על ידי מנכ"ל החברה חתום על 45 מטורקיה.

האסיפה הכללית של האו"ם אורגן ב- 21 בספטמבר במסגרת פורום המגזר הפרטי של האו"םמנכ"לים, שחתמו על ההצהרה המשותפת שהוכרזה ב-, מסרו את המסר הבא לעולם טוב יותר אחרי קוביד 19:

"אנו, כאנשי עסקים, מודעים לכך ששלום, צדק ומוסדות חזקים מועילים לקיימות ארוכת הטווח לטווח הארוך, וכי עשרת העקרונות של הקומפקט העולמי של האו"ם ויעדי הפיתוח בר קיימא הם הבסיס להצלחה. אנחנו יחד למען עולם טוב יותר. "סוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar