TÜBİTAK 11 צוות לגייס

TÜBİTAK 11 צוות לגייס
TÜBİTAK 11 צוות לגייס

מועצת המחקר המדעי והטכנולוגי של טורקיה של טורקיה (TUBITAK), על פי ההודעה שפורסמה ב"מרכז המחקר הטכנולוגי המתקדם "לאינפורמטיקה וביטחון מידע (חכמים), בהתאם למבחן ולפעול בסגן נשיא הערכת קוקאלי במסגרת 7 צוותי מו"פ ו -4 מו"פ. -הוא יעסיק טכנאים.


תנאי המועמדים הנדרשים להליך הבקשה והפרטים באתר הרשמי של TUBITAK (www.tubitak.gov.tr) וכן על המשפחה, כאשר משרד העבודה והשירותים החברתיים מטורקיה יגיע לאתר הרשות העסקית.

  • מועד אחרון להגשת הבקשה: 5 באוקטובר

לפרטי מודעה לחץ כאןסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar