מנהל האבטחה הכללי לגיוס 400 אפוטרופוסים

מנהל האבטחה הכללי לגיוס 400 אפוטרופוסים
מנהל האבטחה הכללי לגיוס 400 אפוטרופוסים

בסך הכל יגויסו 400 גברים בוגרי בית ספר תיכון לפחות ובית ספר שווה ערך שיועסקו במשטרת איסטנבול.


המועמדים הם בין התאריכים 19 בספטמבר - 02 באוקטובר 2020 www.pa.edu.tr הם יוכלו להגיש בקשות מראש על ידי כניסה באמצעות סיסמת הממשל האלקטרוני שלהם.

תנאי הכניסה לרכישה כאמור מפורטים להלן. לוח הזמנים לבחינה של הרכישה הוא מהאתר הרשמי של האקדמיה למשטרה (www.pa.edu.tr) יוכרז.

חשוב להתעלם מהצהרות שמקורן במקורות אחרים.

2020/1. דרישות לקנדדים שרוצים להגיש מועמדות לבזאר ולשכונה לתקופה

 • א) להיות אזרח הרפובליקה של טורקיה,
 • ב) להיות בוגר לפחות בית ספר תיכון או שווה ערך לו,
 • ג) להיות בגובה 167 ס"מ לפחות,
 • ד) מדד מסת הגוף הוא בין 18 (כולל) ל -27 (כולל).
 • ה) להתגורר בגבולות המחוז של איסטנבול במשך שנה לפחות
 • ו) לאחר סיום השירות הצבאי,
 • ז) לאחר השלמת גיל 18 (נולד בתאריך 18 ואילך) ומתחת לגיל 19.09.2002 (נולד בתאריך 31), ובלבד שהגיל שלפני התיקון נלקח בחשבון בתיקוני הגיל שנעשו לאחר גיל 19.09.1990,
 • ח) שלא יורשע במאסר עקב מאסר כבד או מאסר בגין מעילה, מרד, שחיתות, שוחד, גניבה, מרמה, זיוף, שימוש לרעה באמונה, פשיטת רגל או כל מעשה מחפיר אחר, גם אם נכלאו יותר מחצי שנה או חנינה,
 • ט) לא מוכר כידוע לשמצה על פי הרשעות החברה הטורקית,
 • י) לא נשללו זכויות ציבור, לא הורשעו בשלילת שירותים ציבוריים,
 • יא) אין כל מכשול לשירות המדינה,
 • l) אין מכשול חוקי לשאת נשק או לבצע חובות מזוינות,
 • ז) מילוי התנאים המפורטים בתקנת מצבי הבריאות של ארגון המשטרה,
 • נ) המועמד עצמו, ואם נשוי, בן זוגו; לאחר שעבדתי בבתי בושת, מיזוגים, פגישות ומקומות דומים בהם זנות מתבצעת לבד, או שלא הייתה מעורבת במעשי מתווך ושמירה, לייצר ולמכור כל מיני עבודות כתובות, שמע ווידאו המנוגדות למוסר הכללי ולהגינות, ללא קשר לחומר שהוקלט או הימורים, סמים או לא להמשיך בחקירה או העמדה לדין שיפוטי או מינהלי בגלל החומר המגרה, לא מוטל על סנקציות מנהליות או שלא הורשע בגין מעשים אלה,
 • o) לא מטופלים לשימוש באלכוהול, סמים או חומר ממריץ, או לא מטופלים,
 • p) לא גורש ממוסדות להכשרת משטרה מכל סיבה שהיא, למעט הוראות תקנות הבריאות,
 • ש) לא השתתף, תמך או השתתף בפעולות, בפגישות, בצעדות ועצרות ארגוני הטרור ובהארכותיהם החוקיות או הבלתי חוקיות,
 • r) לא להיות חבר במפלגה פוליטית או בארגונים בת של מפלגות פוליטיות בעת הגשת הבקשה,
 • s) חקירת אבטחה וחיפוש בארכיון יהיו חיוביים.

אזהרה: דמי המבחן לא ישלמו את דמי המבחן של הרוסים או הנכים, אשתם או ילדים.

אזהרה: מכיוון שהבקשות של המועמדים שהם בני זוג או ילדי קדושים או נכים תוגשנה על ידי הסוכנות שלנו, עתירות המועמדים (שם, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, מחוז מכסה, שני מספרי קשר, מעמד סיום) ותעודת חלל או נכות חובה שאושרה על ידי המוסד הרלוונטי. עליהם לשלוח את הדגימה למספר הפקס 2 0 312 462 87 בין התאריכים לפני הגשת הבקשה.

אזהרה: 2020/1. בין המועמדים המועמדים לבחינת שוק תקופות ומשמר שכונות;

 • אלה ששילמו את אגרת הבקשה אך אינם יכולים או אינם יכולים להגיש בקשה מקוונת באינטרנט,
 • מי שלא פונה באופן אישי למרות שהגיש בקשה מראש או שאינו ממלא אחר דרישות הבקשה, שלא ניגש לבחינה, אינו יכול להיבחן, לא ניגש לבחינה, הוצא מהבחינה,
 • נכשל בבחינת הערכה ובחירת המועמדים,
 • תשלום אגרה עבור עסקה שאינה מחייבת עמלה או הפקדת יותר מאגרה אחת עבור אותה עסקה,
 • מועמדים שלא משלמים את אגרת הבחינות מטעמם לא יוחזרו בשום דרך.

המועמדים יודעים מתי ואיפה הם יפנו ויבחנו. www.pa.edu.tr הם ילמדו מכתובת האינטרנט. בנוסף, מועמדים לא יקבלו הודעה בדואר או באמצעי תקשורת אחרים. פרסומת באינטרנט היא הודעה. לא ניתן לשנות את מועדי הבחינות של המועמדים לאחר שיסיימו אותם סופית והוכרזו באופן מקוון. האחריות הנובעת מאי יכולת להשתתף בבקשות ובחינות באופן אישי עקב אי ביצוע הפרסום באינטרנט היא של המועמדים.

אזהרה: מועמדים שמגיעים למרכז הבקשה והבחינה באופן אישי; חל איסור על שמירת טלפונים ניידים, שמע, וידאו, מכשיר הקלטה או ציוד אלקטרוני דומה אחר.

לפרטי מודעה לחץ כאןסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar