Bozankaya רומניה פונה למכרז אספקת חשמלית של קרייובה

טטרה יונג
צילום: טטרה-יונג

22 חברות הגישו בקשה למכרז לרכישת 25 רכבי חשמלית בקומה נמוכה עם 27.7 מודולים בגובה 3-17 מטר לעיר קרייובה ברומניה, שתועבר בעוד 4 חודשים. ההצעות הכספיות של החברות כתוצאה מההערכה היחסית שנעשתה:

  • טטרה-יוג: 136.151.096,00 RON
  • Bozankaya: 146.640.000,00 RON
  • פזה: 156.400.000,00 RON
  • Durmazlar: 165.843.500,00 RON

נקודות טכניות:

  • טטרה-יוג - 91.10
  • Bozankaya - 90.88
  • פסה - 83.24
  • Durmazlar - 79.86

מכיוון שהניקוד אינו לפי המפרט Bozankayaהרשות הקבלנית הרומנית פנתה ל- CNSC. אם נעשה תיקון Bozankaya 94,28 נקודות ייכנס לתפקיד המוביל. Bozankayaההחלטה בדבר ההתנגדות תפורסם תוך 47 יום לכל המאוחר.סוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar