משרד התרבות והתיירות יגייס 12 עובדים רצופים

משרד התרבות והתיירות יעסיק עובדים באופן רציף
משרד התרבות והתיירות יעסיק עובדים באופן רציף

בהתאם להוראות תקנת כוח האדם של מנהלת אזור קפדוקיה שתועסק בנשיאות אזור קפדוקיה, הנמצאת בגבולות אזור קפדוקיה המרכזית, במסגרת הוראות תקנת כוח האדם של נשיאות אזור קפדוקיה, 375 לסעיף 28 של התקנה האמורה. על פי הפסקה הראשונה, 8 עובדים יגויסו על פי תוצאת הבחינה (בעל פה), מבלי לחפש ציון בחינת כוח אדם ציבורי.


שיטת היישום ותקופת היישום

פניות יתקבלו אלקטרונית בין התאריכים 30/07/2020 - 17/08/2020. מועמדים שרוצים להיבחן ניתן למצוא באתר המשרד (http://www.ktb.gov.tr) יפיקו את היישומים שלהם דרך הקישור שכותרתו "מערכת בחינת יישומים" בדף הבית. על המועמדים לבחון את מדריך היישומים לבחינה שפורסם באותו עמוד כדי להימנע מבעיות לפני שהם נוקטים בפעולות הנדרשות.

יישומי הבחינה יתחילו בתאריך 30/07/2020 דרך "מערכת יישום הבחינה" ויסגרו בשעה 17:08 בתאריך 2020/17/30. לאחר תאריך זה המערכת לא תיפתח ולא יתקבלו יישומים שאינם מיוצרים באופן אלקטרוני.

מועמדים המגישים מועמדות אלקטרונית, עם התדפיס החתום-רטוב של טופס בקשה לעובדים רצופים של נשיאות שדה קפדוקיה, שנלקח דרך "מערכת בקשת הבחינה", והמסמכים הקשורים לניסיון המקצועי שהועלה למערכת, לממונה על כוח האדם של המשרד בכתובת "מוחין יזיוקו קדושי מס ': 50 100.Yil - ANKAR. יש למסור אותו ביד או בדואר עד לסיום העבודות בתאריך 28/08/2020.

עיכובים בדואר לא יובאו בחשבון. אם טופס הבקשה עם חתימה רטובה והמסמך הקשור לניסיון מקצועי לא נרשם במערכת רישום המסמכים הכללית של המשרד עד השעה 28:08 בתאריך 2020/17/30, ייחשב כי הבקשה לא התקבלה. בנוסף, בקשות עם מידע ומסמכים חסרים לא יטופלו.

הפונים שיימצאו שאינם עומדים באף אחד מהתנאים הנדרשים לא יוערכו.
רשימת המועמדים שייגשו לבחינת הכניסה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד בתאריך 11/09/2020. מועמדים שאינם זכאים להיבחן לא יקבלו הודעה נפרדת.

המועמדים יוכלו לפנות לרשימת המועמדים לבחינת הכניסה, בחמישה ימי עבודה (עד 18/09/2020), באתר האינטרנט של המשרד, בכתב, למנהל הכללי של העובדים, בצידוקים.

לפרטי מודעה לחץ כאןסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar