המינהל הכללי ליערנות לגייס 700 עובדים קבועים

המינהל הכללי ליערנות יעסיק עובדים קבועים
המינהל הכללי ליערנות יעסיק עובדים קבועים

בהתאם להוראות התקנה לגבי הנהלים והעקרונות שיוחלו על עובדים המעסיקים מוסדות ציבוריים וארגונים, בארגון המחוזי של המינהל הכללי ליערות, מפעיל מכונות הבנייה 200, מפעיל כיתה 200, מפעיל חופר 200, מפעיל דוזר 60 ומפעיל טרקטורים 40 בסך הכל 700 עובדים קבועים (קבועים) יגויסו.


תנאים כלליים ומיוחדים ומידע אחר אותו יש לחפש במועמדים יפורטו במשרות הפתוחות של İŞKUR. הודעות אלה יפורסמו ב- İ KUR בין התאריכים 04-10 / 08/2020. מועמדים העומדים בתנאים המפורטים בהודעה יגישו את בקשותיהם דרך İŞKUR במהלך ההכרזה.

המועמדים יוזמנו למבחן בעל-פה ויישומי, פי 4 (ארבע) יותר ממספר המשרות שצוינו בהוצאת המשרה. מועמדים אלה ייקבעו על פי תוצאת הגרלה שתיערך בפני נוטריון. המקום והתאריך של המגרש יצוינו בהכרזת המשרות הפתוחה של İŞKUR ויפורסמו גם באתר האינטרנט של המינהל האזורי הרלוונטי ליערות. באשר לכך, לא תישלח הודעה לכתובת המועמדים בהודעה בכתב. תקופת הניסיון של כל המשרות שהוכרזו היא חודשיים בהתאם לחוק העבודה מס '4857. כל המידע הנוגע לתהליך הגיוס, המסמכים שאותם יתבקשו המועמדים ומיקום ומועד הבחינה שבעל פה ויישומי יפורסמו באתר האינטרנט של המנהלות האזוריות. בקשות המועמדים, המובנות כמי שלא עמדו בתנאי הביקוש, ניתנות לסיום על ידי הממשל בכל שלב בהליכי ההכרזה, החילוף, הבדיקה והמינוי.

לפרטי מודעה לחץ כאןסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar