מכונית השנה האומה שוטפת
06 אנקרה

Ulus 100. Yıl Bazaar נופל

לאחר ההחלטה להרוס את "Ulus 100. Yıl Çarşısı", שהתקבלה פה אחד על ידי מועצת עיריית מטרופולין אנקרה, הושלם המכרז לעבודות הריסה עבור חומרי המיחזור של הבניין. עיר גדולה [עוד ...]

נהג רכבת
06 אנקרה

תקנת מכונאי

תקנה של מכונאי רכבים סעיף ראשון מטרה והיקף, בסיס והגדרות מטרה והיקף סעיף 1 - (1) מטרת תקנה זו; המשימה של מכונאי הרכבות [עוד ...]