משרד החינוך הלאומי יגייס 6 עובדי חוזה

משרד החינוך הלאומי יעסיק עובדים קבלנים
משרד החינוך הלאומי יעסיק עובדים קבלנים

בהתאם למאמר השמיני של "תקנה לעקרונות ונהלים להעסקת עובדי IT קבלנים ביחידות מחשוב רחבות היקף של מוסדות ציבוריים וארגונים" שפורסמו ברשומות הרשמית מיום 31.12.2008 ומספרם 27097 להיות מועסקים בהוראת משרד החינוך הלאומי; שבעים אחוזים מציון ה- KPSSP8 שנלקח במבחן בחירת כוח האדם הציבורי שנערך בשנים 2018 ו -2019 (ציון ה- KPSS של המועמד שאין לו ציון KPSS או שאינו מגיש מסמך נחשב ל -3 (שבעים)) ו -70 אחוזים מהציון שקיבלה מועצת ההשכלה הגבוהה (30) על פי הצו שייעשה על בסיס סך הקמח (ציון בשפה זרה של מי שלא מגיש YDS או ציון שווה ערך יחושב כ- 0 (אפס)), משרדנו יהיה בין המועמדים עם פי 5 (חמש) משרה של עובדי ה- IT החוזה בין 11 - 12 - 13 באוגוסט 2020. 6 (שישה) אנשי אינפורמטיקה קבלנים יגויסו בהתאם לצו ההצלחה שיחול בעקבות הבחינה בעל פה בין התלמידים. מדריך לבחינה www.meb.gov.tr. - http://personel.meb.gov.tr יפורסם בשעה.


לפרטי מודעה לחץ כאן


היה הראשון להגיב

Yorumlar