koronavirusl להילחם במסגרת מסכות מיליון הופץ turkiyede
06 אנקרה

55 מיליון מסכת טרור Koronavirüsl Context מבוזרת בטורקיה

נשיא התקשורת, פרטין אלטון, הצהיר כי 55 מיליון מסכות נשלחו לבתי מרקחת במסגרת המאבק בווירוס הקורונוויר. אלטון, חשבונות המדיה החברתית "וירוס קורוניה בטורקיה" בהצהרה של הכותרת, ממשיכים להביא אזרחים זרים למדינות בהקרבה רבה [עוד ...]