משרד החקלאות והייעור יקנה 13 מומחי IT קבלנים

משרד החקלאות והיערות התקשר לגיוס מומחי IT
משרד החקלאות והיערות התקשר לגיוס מומחי IT

משרד החקלאות והיערות, אשר יועסק במחלקת מחלקת ה- IT, בנספח 375 לחוק הצו מס '6 ועל סמך מאמר זה, ביחידות לעיבוד המידע בקנה מידה גדול של המוסדות והארגונים הציבוריים שפורסמו ברשומות הרשמיות מיום 31.12.2008 ומספרם 27097. בהתאם למאמר השמיני לתקנה על העקרונות והנהלים הנוגעים להעסקת עובדי IT חוזים, 8 (שלוש עשרה) עובדי IT חוזים יגויסו עם השיבוץ שיבוצע בהתאם לצו ההצלחה של הבחינה בעל פה שתיעשה על ידי משרדנו.

תנאי שימוש


א) לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 657 לחוק עובדי המדינה מס '48,

ב) לסיים את לימודיו במחלקות להנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת תעשיה בפקולטות או מוסדות להשכלה גבוהה ששוויתן התקבלה על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה,

ג) מחלקות המחלקות להנדסה בפקולטות המספקות חינוך למשך ארבע שנים מלבד אלה המוזכרות בסעיף קטן (ב), מחלקות למדע-ספרות, חינוך ומדעי החינוך, מחלקות המספקות חינוך למחשבים וטכנולוגיה, ומחלקות סטטיסטיקה, מתמטיקה ופיזיקה, בוגרי תורות להשכלה גבוהה (בוגרי המחלקות המוזכרים בסעיף זה עשויים להגיש בקשה פי 2 מהתקרה השנתית בחוזה ברוטו)

ד) בעל ניסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות בתחום התוכנה, תכנון ופיתוח תוכנה, ניהול תהליך זה או להתקנה וניהול של מערכות רשת רחבות היקף, לפחות 5 (חמש) שנים עבור אחרים, (בקביעת הניסיון המקצועי נלקחים בחשבון אנשי השירות שעובדיהם כפופים לחוק שמספרו 657 כעובדי המידע או סעיף 4 לאותו חוק (ב) ותקופות השירות החוזיות המפורטות במגזר הפרטי הכפוף למוסד לביטוח סוציאלי)

ד) תיעוד שציוד היקפי למחשבים מכירים לפחות שתיים משפות התכנות הנוכחיות בתנאי שיש להם ידע אודות החומרה וניהול הרשת והביטחון שהוקמו,

ה) אם החובה הפעילה למועמדים גברים לא הגיעה לגיל השירות הצבאי או הגיעה לגיל השירות הצבאי, לשרת את השירות הצבאי הפעיל או לפטור או לדחות או לעבור לשיעור מילואים.

שיטת היישום, מקום ותאריך

מועמדים רשאים לפנות רק לאחת מהתפקידים שהוכרזו. לאחר מילוי המסמכים המוצהרים בהודעה באופן מלא ונכון,

יישומים יחד; בין התאריכים 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu כתובת

ייעשה אלקטרונית. מכיוון שהבקשות יתקבלו באופן אלקטרוני מייל בקשות דרך או באופן אישי לא יתקבלו.

מכיוון שהבקשות יתבצעו באמצעות סיסמת הממשל האלקטרוני, המועמדים (www.turkiye.gov.t הוא) חייב להיות זמין. על מנת להשתמש בחשבון שצוין, על המועמדים לקבל סיסמת ממשל אלקטרוני. מועמדים, החילו באופן אישי את המעטפה המכילה את סיסמת הממשל האלקטרוני ממנהלות מרכז PTT.

לפרטי מודעה לחץ כאןהיה הראשון להגיב

Yorumlar