משרד הפנים יגייס 13 עובדי קבלן

צוות קבלני משרד הפנים יעסיק
צוות קבלני משרד הפנים יעסיק

כוח אדם יתקבל על ידי משרד הפנים כדי להיות מועסק במשרד המרכזי. הבקשות להכרזת כוח האדם, שייקחו 13 עובדים בתארים שונים, החלו נכון להיום.


במסגרת העקרונות הנוגעים להעסקת כוח אדם ונספח ותיקוניו, שנחקקו על פי צו מועצת השרים מיום 657/4/06 ומספרם 06/1978, בהתאם לפסקה (ב) לסעיף 7 לחוק עובדי המדינה מס '15754; כוח אדם יגויס על ידי בחינת הכניסה (בעל פה) שתתקיים באנקרה בין התאריכים 1-13 ביוני 16, בסך הכל 19 משרות פנויות, שמספרן ותוארן מוגדר בנספח 2020 להלן, שיועסקו בהוראת הארגון המרכזי במשרדנו.

לפרטי מודעה לחץ כאןהיה הראשון להגיב

Yorumlar