הכנסות גשר וכבישים לחודש מרץ הוכרזו!

הכנסות הכנסות וכבישים מהמרץ הודיעו
הכנסות הכנסות וכבישים מהמרץ הודיעו

ההכנסה הכוללת ממרץ הודיעה על ידי המינהל הכללי של כבישים מהירים. בעוד שהמאבק נגד מגפת הנגיף הנגיף נמשך, הצעדים שננקטו ועוצר היו לא השפיעו על הכנסות הגשר והכבישים המהירים באיסטנבול.


סך ההכנסות מכבישים מהירים עם איסטנבול 15 ביולי הקדושים וגשר FSM המזוהים עם המינהל הכללי של הכבישים המהירים עמד על מרס של 165,7 מיליון TL.

על פי נתוני האגף הכללי של הכבישים המהירים, 15 מיליון 30 אלף 677 TL נוצרו מגשר חללי-הרוג 852 ופתח סולטאן מהמט וכ -135 מיליון 40 926 TL מכבישי האגרה.

לפיכך, סך ההכנסות היה 165 מיליון 718 778 TL.

הכנסות מגשר ומרץ מרץ
הכנסות מגשר ומרץ מרץ

היה הראשון להגיב

Yorumlar