מינהל הביוב והביוב של סמסון לרכוש 67 עובדי מדינה

ממשלת מים וביוב סמסון תעשה עובדי מדינה
ממשלת מים וביוב סמסון תעשה עובדי מדינה

סמסון ניהול מים וביוב של סמסון קבלת הודעה כללית על הודעה קצרה בפעם הראשונה


להיות מועסק תחת חוק המינהל הכללי לעובדי מדינה מס '657 במינהל הכללי של מינהל מים וביוב סמסון; על פי הוראות תקנות הבדיקה והמינוי למשימות ראשונות למנהלים מקומיים, עובדי מדינה יגויסו באמצעות מינויים פתוחים לתפקידים הפנויים שצוינו, ובלבד שהתואר, הכיתה, הציון, המספר, הכישורים, סוג KPSS, ציון בסיס KPSS ותנאים אחרים להלן.

S

N

כותרת החוליה בכיתה תואר חוליה Piece כישורים מין KPSS
סוג
בסיס KPSS
דירוג
1 מהנדס TH 8 1 בוגר התוכנית לתואר ראשון בהנדסת מחשבים בפקולטות המספקות חינוך לתואר ראשון זכר / נקבה P3 70
2 מהנדס TH 8 2 בוגר התוכנית לתואר ראשון בהנדסה סביבתית בפקולטות המספקות חינוך לתואר ראשון זכר / נקבה P3 70
3 מהנדס TH 8 3 בוגר התוכנית לתואר ראשון בהנדסת חשמל בפקולטות המספקות חינוך לתואר ראשון זכר / נקבה P3 70
4 מהנדס TH 8 1 בוגר תכניות לתואר ראשון בהנדסת בקרה ואוטומציה של הפקולטות המספקות חינוך ברמה הראשונה זכר / נקבה P3 70
5 מהנדס TH 8 3 בוגר התוכנית ההנדסית לתואר ראשון בפקולטות המספקות חינוך לתואר ראשון זכר / נקבה P3 70
6 מהנדס TH 8 5 בוגר התוכנית לתואר ראשון בהנדסה אזרחית בפקולטות המספקות חינוך ברמה הראשונה זכר / נקבה P3 70
7 מהנדס TH 8 5 בוגר התוכנית לתואר ראשון בהנדסת מכונות של הפקולטות המספקות חינוך ברמה הראשונה זכר / נקבה P3 70
8 אדריכל TH 8 1 בוגר הפקולטה לארכיטקטורה לתארים מתקדמים זכר / נקבה P3 70
9 כימאים TH 8 2 בוגר תכניות לתואר ראשון בכימיה של הפקולטות זכר / נקבה P3 70
10 טכנאי TH 8 6 בוגר התוכנית המשייכת המכנית לבתי ספר מקצועיים זכר / נקבה P93 70
11 טכנאי TH 9 1 בוגר התוכנית המשנה לתכנות מחשבים בבתי ספר מקצועיים זכר / נקבה P93 70
12 טכנאי TH 9 1 בוגר התכנית לתארים עמיתים לבריאות וסביבה בבתי ספר מקצועיים זכר / נקבה P93 70
13 טכנאי TH 9 10 בוגר טכנאי בנייה או תכנית שותפה טכנולוגית לבנייה בבתי ספר מקצועיים זכר / נקבה P93 70
14 טכנאי TH 9 8 ללמוד בוגר טכנאי מפות בתי ספר למקצועות מקצועיים או תוכנית לימודים במפה וקדסטרל זכר / נקבה P93 70
15 טכנאי TH 9 3 בוגר התוכנית המשויכת לחשמל בבתי ספר מקצועיים זכר / נקבה P93 70
16 טכנאי TH 9 2 לסיים את לימודיהם בבית הספר המקצועי לטכנאי תואר אלקטרוני, אלקטרוניקה חשמלית או אלקטרונית זכר / נקבה P93 70
17 אספן GPP 9 - 10 -11 11 בוגר אחת התכניות לתואר ראשון בכלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, מינהל ציבורי, מדעי המדינה ומינהל ציבורי, פיננסים, מערכות מידע לחשבונאות זכר / נקבה P3 70
18 עורך דין AH 7 2 בוגר הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות זכר / נקבה P3 70

תנאי יישום כללים ומיוחדים

התנאים הכלליים והמיוחדים שיש להקפיד בבקשות שיוגשו לתפקידי עובד המדינה הפנויים שהוזכרו לעיל הם כדלקמן.

1) תנאי יישום כללים

מועמדים אשר יפנו למינוי לעובדי מדינה נדרשים לתנאים הכלליים הבאים האמורים בפסקה (א) לסעיף 657 לחוק עובדי המדינה מס '48;

להיות אזרח טורקי,

ב) לא לשלול ממנו זכויות ציבור,

ג) גם אם התקופות המפורטות בסעיף 53 לחוק הפלילי הטורקי חלפו; פשעים נגד ביטחון המדינה, פשעים נגד הסדר החוקתי ותפקודו של צו זה, מעילות, סחיטה, שוחד, גניבה, הונאה, הונאה, הונאה, הונאה, התנהגות לא נכונה, הונאה, גם אם נידון למאסר או סליחה למשך שנה או יותר בגין פשע מכוון. לא להיות מורשע בפשיטת רגל, שובבות במכרז, שובבות בביצועים, נכסי הלבנת הון או עבירות הברחה,

ד) מבחינת מעמד צבאי של מועמדים גברים; אין קשר לשירות צבאי או לא הגיע לגיל השירות הצבאי, או אם הגיע לגיל השירות הצבאי, שימש כשירות צבאי פעיל או דחה או הועבר לשיעור מילואים

ה) אי סבל ממחלה נפשית או מוגבלות פיזית העלולים למנוע ממנו את תפקידו ברציפות,

ו) לעמוד בדרישות היישום האחרות המבוקשות לתפקידים שהוכרזו,

ז) עתירה בנוגע לאיזה צוות פונה (כל מועמד יחל רק על צוות אחד המועמד בהתאם למצבם החינוכי.)

2) תנאים מיוחדים ליישום

א) למלא את דרישת ההשכלה החל מבית הספר האחרון שסיים את התארים שהוכרז, ולהשיג את ציון KPSS המינימלי מסוגי הניקוד שצוינו בבחינת בחירת כוח האדם הציבורי לשנת 2018 (KPSS) כנגד התארים שיירכשו,

ב) אסור להרחיק אותו מהמוסדות והארגונים הציבוריים שעבד איתם בעבר, בגלל סיבות חסרות תחושת או מוסר.,

3) מסמכים הנדרשים על ידי חניכים במהלך היישום

במהלך היישום;

טופס בקשה ממוסדנו או מהמנהלת הכללית שלנו http://www.saski.gov.tr יימסר מכתובת האינטרנט,

א) העתק תעודת זהות או תעודת זהות,

ב) העותק המקורי או הנוטריון המוסמך של התעודה או תעודת הסיום, או תעודת הסיום עם ברקוד שניתן להשיג באמצעות ממשל אלקטרוני (עותקים יכולים להיות מאושרים על ידי הנהלתנו, בתנאי שמוצג המקור).

ג) העותק המקורי או הנוטריוני של מסמך השוויון לבוגרי בתי ספר זרים (עותקים יכולים להיות מאושרים על ידי הנהלתנו, בתנאי שמוצג המקור.)

ד) תדפיס מחשב של ברקוד שנלקח מאתר ÖSYM של מסמך התוצאה של KPSS,

ה) הצהרת המועמדים הגברים שהם אינם קשורים לשירות צבאי,

ו) הצהרה כי אין לו מכשול לבצע את תפקידו ברציפות,

ז) 4 תמונות ביומטריות, (1 יצורף לטופס)

ח) העותק המקורי של רישיון עורך הדין או עותק מאושר של נוטריון לצוות עורכי הדין.

i) עתירה בנוגע לאיזה צוות הוא פנה,

4- מקום היישום, תאריך, שיטה ומשך

המועמדים יכולים להיבחן בבחינה בעל פה;

א) מועמדים, יחד עם המסמכים המבוקשים במהלך הבקשה בשעות 06.04.2020 עד 17.04.2020 יום שישי עד 17.00 (בימי עבודה בין השעות 08.00-17.00) יוכלו להגיש מועמדות.

על המועמדים להגיש את מסמכי הבקשה שלהם;

- המינהל הכללי שלנו בסביבה אלקטרונית http://www.saski.gov.tr כתובת אינטרנט,

- באופן אישי או בדואר רשום, הם יוכלו לשלוח את המינהל הכללי למשאבי אנוש וחינוך של מינהל מים וביוב סמסון (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (המנכ"ל שלנו לא יהיה אחראי לדואר מעוכב.)

ב) יישומים עם מידע ומסמכים חסרים או אם כישוריהם אינם מתאימים לא יוערכו על ידי המינהל הכללי.

ג) עיכובים בדואר וביישומים שלא בוצעו במהלך התקופה שצוינה בהודעה לא יובאו בחשבון.

5 - הערכת היישומים - הודעה על ההרשמה

א) המועמד יוזמן לבחינה בעל פה בשיעור של פי חמש ממספר המשרות הפנויות שתתמנה, החל מהמועמד בעל הציון הגבוה ביותר, על ידי בדיקת תאימות מספר תעודת הזהות של המועמדים ותיקי ÖSYM על ידי המינהל הכללי שלנו,

ב) המועמדים האחרים שיש להם ציון זהה למועמד האחרון שהוזמן לבחינה יוזמנו למבחן.

ג) מועמדים הזכאים להיבחן בבחינות בעל פה ובציוני KPSS ואת מקום וזמן הבחינה יום שני, 20.04.2020 המינהל הכללי שלנו http://www.saski.gov.tr יוכרז באינטרנט.

ד) מועמדים שבקשתם התקבלה והוזעקו לבחינה, אשר מידע זהותם ומקום הבחינה ותאריך נמצאו "מסמכי כניסה לבחינה" הם יוכלו לגשת מכתובת האינטרנט www.saski.gov.tr.

ה) מועמדים אשר אין להם את הזכות להיבחן לא יידעו אותם.

6- מקום בחינה, זמן ונושאים

באסיפה הכללית של מינהל קטן וביוב של סמסון, אולם ישיבות קטן (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); לגיוס 27/04/2020-08/05/2020 בחינה בעל פה תיערך בין המועדים. אם לא ניתן יהיה לסיים את הבחינה בעל פה באותו יום, היא תימשך למחרת.

נושאי בחינה:

חוקת טורקיה

עקרונות אטאטורק ותולדות המהפכה

חוק עובדי המדינה 657

חקיקה בסיסית הקשורה למנהלים מקומיים

הוא מכסה מדידת ידע ומיומנויות מקצועיות ומעשיות הקשורות לתואר הצוות.

7- הערכת הבחינה והשקפת תוצאות הבחינה

הערכה בבחינה; חוקה של טורקיה, העקרונות של אתאטורק ההיסטוריה של מהפכה, 657 לחוק, השלטון מקומי 15 בנקודות הקשורות בנושאי חוק היסוד, ואילו כותרת צוות עבור הידע המקצועי ומעשי וכדי למדוד את היכולת עשתה מעל 40 נקודות, בהיקף של 100 נקודות. על מנת להצליח בבחינה, הממוצע האריתמטי של הציונים הניתנים על ידי חברי מועצת הבחינה חייב להיות לפחות 60. ציון ההישגים העיקרי של המועמדים; הממוצע האריתמטי של ציון הבחינה בעל פה וציון KPSS שנעשו על ידי הממשל ייקבע ויוכרז על ידי אתר הממשל שלנו.

אם נקודות ההצלחה של המועמדים זהות, כך עדיפות ציון KPSS. החל מציון ההישגים הגבוה ביותר, ייקבע מספר המועמדים הקבועים וכן מספר המועמדים הקבועים ומספר המועמדים המחליפים. רשימות המועמדים העיקריים והמילואים יפורסמו בכתובת האינטרנט של הממשל ותתקבל הודעה בכתב לרשומים.

מועצת הבחינות; יש את הזכות לקחת חלק או אף אחד מאלו שהוכרזו בהודעת הבחינה אם הם מוצאים שנקודות ההישג נמוכות או לא מספיקות מהקאדרים שהוכרזו לגיוס בסוף הבחינה.

במהלך הבקשות והנהלים, בחינותיהם של אלה שנמצאו בהצהרות כוזבות או מסתירים את האמת בכל דרך, נחשבים כלא תקפים והמשימות שלהם לא נעשות. גם אם נקבעים מינויים של מקרים כאלה, משימותיהם מבוטלות. הם אינם יכולים לתבוע זכויות כלשהן ויוגשו תלונה פלילית לתובע הכללי הראשי.

ניתן לערער על תוצאות הבחינה בכתב תוך שבעה ימים מיום ההכרזה על רשימת ההצלחה באתר האינטרנט של הנהלתנו. ערעורים מסתיימים על ידי מועצת הבחינה תוך שבעה ימים והאדם הרלוונטי נודע עליהם בכתב.

הוכרז.

לפרטי מודעה לחץ כאן


חיפוש חדשות הרכבות

היה הראשון להגיב

Yorumlar