משרד האוצר והאוצר לרכישת עוזר מומחה

משרד האוצר והפיננסים
משרד האוצר והפיננסים

מומחי עוזרי האוצר והפיננסים יובלו לעבודה באנקרה ובאיסטנבול בשדות והמספרים המפורטים להלן על ידי עריכת בחינת כניסה בסך הכל 100 מומחי עוזרי אוצר ופיננסים בארגון המרכזי של משרד האוצר והאוצר.


לוח 1:

קטע (אזור) קוד שטח מיקום ומכסות
לחוק ההאקים-1 אנקרה 8
כלכלה OIC-1 אנקרה 12
עסקים MAN-1 אנקרה 11
FINANCE MLY-1 אנקרה 6
קשרים בינלאומיים ULI-1 אנקרה 3
אקונומטריקה ECO-1 אנקרה 10
הנדסה מכנית MAK-1 אנקרה 2
הנדסת מחשבים BIL-1 אנקרה 4
הנדסת תעשיה END-1 אנקרה 7

לוח 2:

קטע (אזור) קוד שטח מיקום ומכסות
לחוק ההאקים-2 איסטנבול 2
כלכלה OIC-2 איסטנבול 12
עסקים MAN-2 איסטנבול 11
סטטיסטיקה STAT-2 איסטנבול 2
הנדסת מחשבים BIL-2 איסטנבול 1
הנדסת תעשיה END-2 איסטנבול 9

אזורי הבחינה ומיקומי המשימות מוצגים בלוח 1 ובלוח 2. המועמדים יבצעו את העדפותיהם משולחן ואזור יחיד בהתאם לפרובינציה בה הם רוצים לשרת. המועמדים יוערכו בנפרד עבור שני הטבלאות והשדות הכלולים בטבלה.

II - תאריך ומקום הבחינה:

א) בחינת הכניסה תיערך באנקרה.

ב) מועד בחינת הכניסה, המועמדים הזכאים למבחן הכניסה ומקומות הכניסה שלהם יוכרזו לפחות 10 יום לפני הבחינה באתר משרד האוצר והאוצר (www.hmb.gov.tr). המועמדים לא יקבלו הודעה בנפרד.

III - דרישות בחינה:

התנאים הכלליים והמיוחדים הבאים נדרשים למועמדים אשר יגישו מועמדות לבחינת הכניסה של מומחה האוצר ועוזר הכספים החל מתאריך המועד האחרון (07/02/2020).

תנאים כלליים

א) לעמוד בתנאים הכלליים האמורים בסעיף 657 לחוק עובדי המדינה מס '48,

ב) לא הגיע לגיל שלושים וחמש (35) עד ליום הראשון של ינואר השנה בה נערכה בחינת הכניסה (מועמדים שנולדו ב- 01/01/1985 ואילך)

ג) לוח משפטים, מידע פוליטי, כלכלה, מינהל עסקים, כלכלה ומדעי מינהל, אדריכלות, הנדסה, מדע-ספרות, פקולטות תקשורת ופקולטות אחרות או שוויון ביניהן, התקבלו על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה. 1 ולסיים את ענפי החינוך (המחלקות) המפורטים בלוח 2,

ç) להיות תקף מבחינת מיומנויות בשפה זרה (YDS) הקשורה לשפה האנגלית או מסמך אחר שמתקבל על ידי מרכז ההערכה, הבחירה והמיקום של מועצת ההשכלה הגבוהה של TC שיהיה

ד) להיבחן במבחן בחירת כוח האדם הציבורי (KPSS) שנערך על ידי OSYM בשנים 2018 ו -2019 ולערוך ציון תקף המופיע בסעיף התנאים המיוחדים,

ה) להגיש את הבקשה בתוך המועד האחרון.

B- תנאים מיוחדים

א) לתחום המשפט;

להיות בוגר המחלקה למשפטים,

עם לפחות 4 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

על פי הצו שיינתן בקרב המבקשים, 1 הראשונים בתחום HUK-32,

להיות בין שמונה המועמדים הראשונים בתחום HUK-2,

ב) לתחום הכלכלה;

בוגר המחלקה לכלכלה,

עם לפחות 14 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

1 הראשונים בתחום OIC-48, בין הפונים,

להיות בין 2 המועמדים הראשונים בתחום OIC-48,

ג) עבור תחום העסקים;

בוגר המחלקה למנהל עסקים,

עם לפחות 25 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

1 הראשונים בתחום ŞL-44,

להיות בין 2 המועמדים הראשונים בתחום ŞŞL-44, ç) לתחום הכספים;

בוגר מחלקת הכספים,

עם לפחות 19 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

על פי הדירוג בקרב המבקשים, 1 הראשונים

להיות מועמד,

ד) לתחום היחסים הבינלאומיים;

בוגר המחלקה ליחסים בינלאומיים,

עם לפחות 34 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

להיות בין 1 המועמדים הראשונים בתחום ULI-12 לפי הדירוג שייערך בין המועמדים,

ה) לתחום הכלכלה;

בוגר המחלקה לכלכלה,

עם לפחות 13 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

להיות בין 1 המועמדים הראשונים בתחום EKO-40 על פי הצו שייעשה בקרב הפונים,

ו) לתחום סטטיסטי;

להיות בוגר המחלקה לסטטיסטיקה,

עם לפחות 12 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

להיות בין 2 המועמדים הראשונים בתחום IST-8 על פי הדירוג שייערך בין המועמדים,

ז) להנדסת מכונות;

בוגר המחלקה להנדסת מכונות,

עם לפחות 1 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

להיות בין 1 המועמדים הראשונים בתחום MAK-8 על פי הצו שייעשה בקרב הפונים,

ğ) להנדסת מחשבים;

בוגר המחלקה להנדסת מחשבים,

עם לפחות 1 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

להיות בין 1 המועמדים הראשונים ב- BİL-16 ו -2 המועמדים הראשונים ב- BİL-4,

ח) להנדסה תעשייתית;

בוגר המחלקה להנדסת תעשיה,

עם לפחות 1 נקודות בסוג ציון KPSSP-75,

להיות בין 1 המועמדים הראשונים בתחום END-28 ו- 2 המועמדים הראשונים בתחום END-36,

האם נדרש.

בקשה לבחינה IV:

א) בלוח 1 מוצגים האזורים שבהם החובה היא אנקרה, ובלוח 2 מוצגים האזורים עם מקום החובה באיסטנבול. המועמדים רשאים לבחור רק באחד מהשדות הכלולים בלוח 1 או בלוח 2 על ידי ציון קוד האזור.

ב) הבקשה לבחינת הכניסה תוגש אלקטרונית באתר משרד האוצר והאוצר (www.hmb.gov.tr) מיום 27/01/2020 עד תום שעות העבודה בתאריך 07/02/2020 (17:30 שעות).

ג) תעודת הבגרות תועמס בעת הגשת הבקשה על ידי סריקת תעודת השוויון, אם קיימת, ומסמך תוצאות הבדיקה המקביל או YDS. במידת הצורך, המסמכים לבקשתם של המבקשים יוצבו בדף הבקשה.

ç) עותק חתום של טופס הבקשה והנספחים שאושרו; חובה למסור לכתובת שצוינה ב"פרטי יצירת קשר "בהודעה זו או להישלח בדואר. יישומים שלא מגיעים בזמן בגלל האיחור בדואר אינם מטופלים.

סוג בחינה:

בחינת הכניסה תיעשה בהליך בעל פה.

המועמדים יירשמו לכל תחום הכלול בלוח 1 ובלוח 2, החל בציון KPSS הגבוה ביותר ועד פי ארבעה ממכסת המועמדים לבחינת הכניסה. מועמדים שקיבלו ציון זהה למועמד האחרון יוזמנו לבחינת הכניסה.

נושאי בחינה:

נושאי בחינת הכניסה מופיעים בהמשך.

א) תחום משפט: עקרונות יסוד של משפט, משפט מינהלי (הוראות כלליות-שופטת מינהלית),

משפט אזרחי (למעט דיני משפחה והוראות ירושה), דיני חובות (עקרונות כללים), משפט מסחרי (עסקים מסחריים, דיני חברות, דיני מכשירים סחירים, דיני ביטוח), דיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל, דיני עבודה וביטוח סוציאלי,

ב) Economic Area: מקרו כלכלה, מיקרו כלכלה, טורקיה כלכלה, כלכלה בינלאומית, כסף בנקאות, אקונומטריקה,

ג) תחום עסקי: מושגים עסקיים בסיסיים, ניהול עסקים, ניהול וניהול כספים, מימון עסקי, ניתוח דוחות כספיים, הנהלת חשבונות,

ç) תחום הכספים: כספים ציבוריים (הוצאות ציבוריות, הכנסות ציבוריות, תקציב ומימון ציבורי), מדיניות פיסקלית, הנהלת חשבונות,

ד) יחסים בינלאומיים: מדעי המדינה, היסטוריה פוליטית, מדיניות חוץ טורקית, משפט בינלאומי,

ה) אקונומטריה: ניהול ריבועים פחותים, שונות בסיסית של דגמי רגרסיה, הערכות ובעיות התערבות ברגרסיה מרובה, דגמי סדרות זמן פשוטות, סטטיסטיקה בסיסית,

ו) סטטיסטיקה: חישובי הסתברות, טכניקות דגימה, ניתוח סדרות זמן, תהליכים סטוכסטיים,

ז) הנדסת מכונות: חוזק, דינמיקה, ייצור, תרמודינמיקה, העברת חום, מכניקת נוזלים, בקרה,

ğ) הנדסת מחשבים: תכנות מחשבים, יישומי מתמטיקה והנדסה, ניהול בסיסי נתונים, רשתות מחשבים, מבני נתונים ואלגוריתמים, אבטחת מידע ומידע, מערכות הפעלה, הנדסת תוכנה,

ח) הנדסה תעשייתית: חקר תפעול, ניתוח מערכות, מערכת ניהול ייצור, תכנון ייצור, מערכות מידע לניהול, חשבונאות פיננסית.

VIII-הערכה:

בבחינת הכניסה;

א) רמת ידע בנושאי התחום בו הוא השתתף בבחינה,

ב) הבנה וסיכום של נושא, יכולת להביע ולנמק,

ג) זכות, יכולת ייצוג, התאמת התנהגות ותגובות למקצוע ç) ביטחון עצמי, שכנוע ושכנוע,

ד) יכולת כללית ותרבות כללית,

.ה פתיחות להתפתחויות מדעיות וטכנולוגיות,

יוערך על ידי מתן נקודות בנפרד.

מועמדים מוערכים על בסיס חמישים נקודות לפסקת משנה (א) ועשר נקודות לכל אחת מפסקאות משנה (b) עד (e).

כדי להיחשב כמוצלח בבחינת הכניסה, הציון הממוצע שניתן ליושב הראש וחברי הוועדה מעל מאה נקודות מלאות חייב להיות לפחות שבעים נקודות.

עבור כל תחום (על ידי הערכת כל תחום בלוח 1 ובלוח 2 בנפרד), המועמד יוכרז כמועמד ראשוני, ולכל היותר חצי מהמועמד הזה יוכרז כמילואים, לפי סדר ההצלחה שנעשה מהציון הגבוה ביותר. אם הציונים זהים, תינתן עדיפות לבעלי ציון KPSS גבוה וציון בשפה זרה המיושם בבחינת הכניסה בהתאמה.

שבעים נקודות ויותר בבחינת הכניסה אינן זכות עבור המועמדים שאינם זכאים.

VIII-מינוי:

מועמדים המצליחים בבחינת הכניסה ימונו ליחידות השירות של הארגון המרכזי של המשרד לשרת בפרק אנקרה או מחוז איסטנבול, אותם העדיפו במהלך הבקשה.

IX - סוגיות אחרות:

א) למועמדים יהיה מסמך זיהוי תקף (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון עם מספר זהות של הרפובליקה הטורקית) שישמש לזיהוי בבחינה.

ב) המבקשים שנמצאו הצהרים כוזבים בטופס הבקשה אינם נחשבים כלא תקפים ומינוים לא נעשה. זה מבוטל גם אם הוקצה. הם אינם יכולים לתבוע זכויות כלשהן.

ג) תלונה פלילית תוגש למשרד התובע הראשי של אנקרה על מנת להחיל את ההוראות הרלוונטיות בחוק העונשין הטורקי מס.

ç) מכיוון שהבקשות שלא יגיעו עד תום שעות העבודה בתאריך 07/02/2020 (17:30) לא יובאו בחשבון, על המבקשים לא להשאיר את בקשותיהם עד היום האחרון בהתחשב בבעיות האחרות שעלולות להתרחש או שעלולות להתרחש בסביבה אלקטרונית.

להיות הודיע.

פרטי קשר:

כתובת:

אגף כוח האדם למשרד האוצר והאוצר

סניף שירותי בחינות חדר מס 'קומה 3: 308

רחוב דיקמן (06450) Çankaya / ANKARA / TURKEY

טל ': 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

פקס: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

לפרטי מודעה לחץ כאן


sohbet

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות