משרד המשפטים להעסקת כוח אדם קבלן

משרד המשפטים
משרד המשפטים

פורסמה הודעה על גיוסם של 50 מהנדסי עובדי מדינה שימונו למשרד המשפטים. מקור: משרד המשפטים לגייס 50 עובדי מדינה! KPSS 60 - רכש עובדים חוזים


סעיף (ב) לסעיף 657 לחוק עובדי המדינה מס '4, שיועסק בפיקוד הארגון המרכזי של משרד המשפטים, המנהל הכללי לטכנולוגיות מידע, "עקרונות לגבי העסקת עובדים מכובדים, שהופעלו על ידי החלטת מועצת השרים מס' 06/06 מיום 1978/7/15754. 2 פעמים מהתפקיד הפנוי עבור כל קבוצה, בתנאי שהם ממוקמים בצו הניקוד 8-KPSS (קבוצת B), בהתאם לפיסקה השמינית במאמר נספח 2018 שכותרתו "דרישת בחינה" והוראות תקנות בחינת עובדי המדינה במשרד המשפטים, הקצאתם והעברתם. מבין המועמדים יגויסו אנשי קבלן ל -5 משרות מהנדס עם ההשמה שתתבצע על פי צו ההצלחה של הבחינה בעל פה שערך משרדנו.

תנאי יישום תנאים כלליים
a) חוק 657 מס. עובדי מדינה 48 סעיף כדי לעמוד בדרישות,
b) 2018- היה להיבחן בחינה קבוצתית של KPSS (B) ולהיות לפחות 3 נקודות מסוג ציון KPSSP60,
c) להיות בוגר לפחות לתואר ראשון. (הקטעים הקשורים מופיעים בהמשך)

קבוצת אפליקציות בוגרת המחלקה צוות
קבוצת ג'אווה 1
תכנות
 הנדסת מחשבים
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסת תוכנה
10
בדיקת תוכנה בקבוצה 2  הנדסת מחשבים
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסת תוכנה
 הנדסה תעשייתית
 הנדסת תעשיה ומערכות
 הנדסה מתמטית
3
3. ניהול מסד נתונים קבוצתי  הנדסת מחשבים
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסת תוכנה
4
רשת ומערכת קבוצה 4
הנהלה
 הנדסת מחשבים
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסה תעשייתית
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסת תוכנה
 הנדסה מתמטית
8
5. ניהול פרדוס קבוצתי  הנדסת מחשבים
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסה מתמטית
 הנדסת תוכנה
2
קבוצה 6
ניהול אנרגיה
 הנדסת חשמל
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
3
7. אודיו ווידאו קבוצתי
מערכות
 הנדסת מחשבים
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסה מתמטית
 הנדסת תוכנה
 הנדסה תעשייתית
4
קבוצה 8
אבטחת מידע
 הנדסת מחשבים
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת תוכנה
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת מידע משפטי
7
9. תהליך איכות קבוצתי
הנהלה
 הנדסה תעשייתית
 הנדסת תעשיה ומערכות
 הנדסת מחשבים
 הנדסת תוכנה
 הנדסה מתמטית
4
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסת מידע משפטי
 הנדסת חשמל
 הנדסת מערכות אנרגיה
10. תכנות Grup.Net  הנדסת מחשבים
 הנדסת מחשבים ותוכנה
 הנדסת מערכות מחשב
 הנדסת מערכות מידע
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 הנדסה אלקטרונית
 הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת
 הנדסה מתמטית
 הנדסה תעשייתית
 הנדסת תעשיה ומערכות
 הנדסת תוכנה
5
סה"כ 50

תנאים ספציפיים
קבוצה ראשונה
1. בוגרי הנדסת מחשבים, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת או הנדסת תוכנה בפקולטות, או המקבילה למוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל. הוויה
2. להוכיח שיש לו ניסיון של 6 חודשים לפחות בתוכנה, עיצוב ופיתוח תוכנה (נכון למועד היישום),
3. תיעוד שיש לו את הידע / הניסיון לפתח יישומים בפלטפורמת JAVA,
4. רצוי;
א. להיות בעל ידע על ניתוח ועיצוב מונחי עצמים,
ב. כדי לקבל את רמת הידע והידע SQL ברמה הבסיסית לפיתוח יישומים עם מסדי נתונים של RDBMS,
ג. בעל רמת הידע למימוש פרויקט באמצעות כלים של ORM,
ד. כדי לקבל ידע על ממשק תכנות עם Java Swing,
e. בעל ידע בלפחות אחד מכלי הדיווח (דו"ח סגנון, דוח ג'ספר וכו '),
ו. בעל ידע בארכיטקטים של SOAP ו- REST שירותי אינטרנט,
ז. להיות בעל ידע על מסגרות אינטרנט (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF וכו '),
ח. להיות בעל ידע על מסגרות JavaScript (זוויתי, תגובה וכו ').

2. GROUP
1. הנדסת מחשבים, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשיה, הנדסת תעשיה ומערכת או מחלקות להנדסת מתמטיקה של הפקולטות. בוגר מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל אשר שוויון מקובל על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה,
2. הוכח שיש לך ניסיון של שנה לפחות בניהול מסדי נתונים (נכון לתאריך היישום) עבור Oracle 10g / 11g / 12c או מסד נתונים של גרסאות נוכחיות ו- IBM DB2 גירסה 8 או מסד הנתונים של הגרסאות הנוכחיות,
3. רצוי;
א. כדי לקבל ידע על ארכיטקטורת מסד נתונים, תכנון ואופטימיזציה,
ב. כדי לקבל ידע ב- SQL,
ג. כדי לדעת את מסד הנתונים של PostgreSQL,
ד. ידע בנושא כוונון SQL,
e. PL / SQL ידע שיש.

3. GROUP
1. הנדסת מחשבים ארבע שנים, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת או תוכנה.
בוגרי מחלקות הנדסיות או מוסדות להשכלה גבוהה ששוויוניותם מתקבלת על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה,
2. להוכיח כי יש לו ניסיון של שנה לפחות בטכניקות ובמתודולוגיות של בדיקות תוכנה (נכון למועד היישום),
3. רצוי;
א. כדי לקבל רמת ידע לפתח יישומים בפלטפורמת JAVA,
ב. להיות בעל ידע על ניתוח ועיצוב מונחי עצמים,
ג. כדי לקבל ידע על בסיס נתונים ותכנות ברמה בסיסית,
ד. כדי לקבל ידע בסיסי ב- SQL,
e. כדי לקבל ידע על ממשק, ביצועים, רגרסיה ובדיקת עומס,
ו. להיות בעל ידע על סלניום, מלפפון, כלי סילקטסט,
ז. יכולת לזהות ולפתור בעיות.

4. GROUP
1. הנדסת מחשבים ארבע שנים, מחשבים וי. ניהול מערכות הפעלה של UNIX / AIX / LINUX או מערכות אחסון / גיבוי (דיסק, קלטת, וירטואליזציה של דיסק, SAN וכו '),
ב. ניהול בסיסי נתונים בגרסת מסד נתונים של IBM DB2 גרסה 8 או גירסאות Post Ogcle מסד נתונים 10g
ג. מערכות הפעלה וניהול תחום בקנה מידה גדול בגירסאות שלאחר Microsoft Server 2012,
ד. ניהול רשתות מידע (נתב ומתג) במערכת עם לפחות 10.000 משתמשים פנימיים,
3. רצוי;
א. ניסיון בניהול שרתים המספקים שירותי DHCP, DNS, IIS (Internet Information Services) לפחות במערכות מידע רחבות היקף,
ב. כדי להיות מאושר לכל מערכת הפעלה UNIX / AIX / LINUX,
ג. כדי לקבל אישור MCSA או MCSE או להכשרה לפחות של 2012 שעות לפרסומי גירסאות עם Windows Server 50,
ד. ניסיון בניהול מערכות וירטואליזציה גדולה של שרתים גדולים (VMware או וירטואליזציה של Red Hat),
e. תעודת וירטואליזציה של VMware ו- Red Hat,
ו. ניסיון בשפת תסריט.

5. GROUP
1. הנדסת מחשבים ארבע שנים, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת, מתמטיקה
בוגרי המחלקות להנדסה או הנדסת תוכנה או מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ששוויוניותם מתקבלת על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה,
2. להוכיח כי יש לו ניסיון של שנה לפחות בניהול כל אחת ממערכות ההפעלה לינוקס (נכון למועד היישום),
3. רצוי;
א. כדי לדעת על מערכת ההפעלה פרדס,
ב. כדי לקבל ידע על מערכות מבוססות דביאן,
ג. הכרת שירותי ניהול שרתים ארגוניים (DNS, DHCP, LDAP),
ד. להכיר קידוד סקריפט (Bash, Python),
e. להיות בעל ידע על ניהול רשת ואבטחה.

6. GROUP
1. בוגרי המחלקות להנדסת חשמל או אלקטרוניקה לחשמל לארבע שנים בפקולטות או במוסדות ההשכלה הגבוהה בחו"ל, ששוויתן מתקבלת על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה,
2. באוניברסיטה רשמית בטורקיה המזוהה עם YÖK; לעבור לפחות אחד מהקורסים "הארקה", "טכניקת מתח גבוהה", "מפסקים במתח גבוה" ו"הרמוניות במתקני חשמל "או שוויון בין קורסים אלה שאושרו / דיווחו / התקבלו על ידי YÖK או האוניברסיטה בוגרת,
3. רצוי;
א. להיות בעל ניסיון בתחזוקת מתח נמוך / מתח גבוה, תיקון או פעולות במפעל,
ב. בעל תעודת התמחות בבטיחות תעסוקתית.

7. GROUP
1. המחלקות להנדסת מחשבים, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת, הנדסת מתמטיקה, הנדסת תוכנה או הנדסת תעשיה בפקולטות מתקבלות על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה. בוגר מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל,
2. להוכיח שיש לו ניסיון של שנה לפחות בתחום מערכות אודיו ווידיאו (ועידת וידיאו) (נכון למועד היישום),
3. רצוי; יש אישור כלשהו למערכות שמע, וידאו או וידאו.

8. GROUP
1. הנדסת מחשבים ארבע שנים, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת חשמל-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע.
או מחלקות להנדסת מידע משפטי או מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ששוויוןן מתקבל על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה,
2. אבטחת CCNA, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, מבקר ISO / IEC 27001 וכו '. להוכיח שהשתתפו באימוני אבטחה בינלאומיים (כולל אימונים מקוונים),
3. להוכיח כי יש לו לפחות שנה / ניסיון / ניסיון (בתאריך היישום) לפחות באחד מהתחומים הבאים,
א. סינון הסתננות ופגיעות,
ב. תוכנה ואבטחת מערכות,
ג. ניהול יומנים,
ד. מערכות ניהול זהויות,
e. רשת בסיסית, TCP / IP, מידע רשת, יציאות ופרוטוקולים,
ו. מערכות אבטחה כגון חומת אש, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ו- PAM,
ז. מערכות הפעלה חלונות, לינוקס ויוניקס,
ח. ביטול מודיעין סייבר ופגיעויות,
i. ביקורת אבטחת רשת,
j. שרתי אינטרנט כמו Microsoft IIS, Apache, Tomcat ו- Nginx,
k. ענן, אבטחת אינטרנט, אבטחת אינטראט ואבטחת WiFi,
l. הערכת סיכוני סייבר והערכה.
4. רצוי;
א. שליטה טובה באנגלית,
ב. שולט בפרספקטיבות הניהוליות, הפיזיות והטכניות של אבטחת הסייבר.

9. GROUP
1. הנדסת תעשיה ארבע שנים, הנדסת תעשיה ומערכת, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסה מתמטית, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת, הנדסת מידע משפטי, מחלקות להנדסת חשמל או אנרגיה למערכות אנרגיה או השכלה גבוהה בחו"ל ששוויתן מתקבלת על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה
2. כדי לאשר שיש לה תפקיד פעיל בתהליכי הסמכת מערכות ניהול 9001 או 27001,
3. להיות בעל ניסיון של שנה לפחות בתחום מערכות ניהול איכות (נכון למועד היישום),
4. רצוי;
א. כדי לקבל ידע על שיפור תהליכים עסקיים וניהול פרויקטים של יישומי עסקים,
ב. להיות בעל ידע על זיהוי, ניתוח ומודלים של תהליכים עסקיים,
ג. להיות בעל שליטה בניהול איכות ותקני איכות,
ד. להיות מנוסים בקביעת וסיווג הצרכים העסקיים על פי אסטרטגיות ופרויקטים,
e. היכולת והידע למדוד את ההשפעה של תהליכים עסקיים על פרויקטים,
ו. להכיר ידע אודות תהליכי ניהול מערכות מידע וטכנולוגיות מידע ISO 20000 ותהליכי מחזור חיי תוכנה,
ז. כדי לקבל מידע על שלבי הסמכת מערכת ניהול איכות,
ח. להיות בעל ידע בביקורת פנימית לביצוע ביקורת איכות.

10. GROUP
1. הנדסת מחשבים ארבע שנים, הנדסת מחשבים ותוכנה, הנדסת מערכות מחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת חשמל-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת, מתמטיקה
בוגרי מחלקות הנדסה, הנדסת תעשיה, הנדסת תעשיה ומערכות או הנדסת תוכנה או מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, ששוויתן מתקבלת על ידי מועצת ההשכלה הגבוהה,
2. להוכיח כי יש לו ניסיון של לפחות שנתיים בתוכנה, תכנון ופיתוח תוכנה (נכון למועד היישום),
3. לקבל ידע / ניסיון בנושא .NET Framework ותכנות C #,
4. רצוי;
א. כדי לקבל ידע אודות ASP.NET WebForms ו- ASP.NET, MVC,
ב. להיות בעל ידע על ניתוח ועיצוב מונחי עצמים,
ג. כדי לקבל את רמת הידע והידע SQL ברמה הבסיסית לפיתוח יישומים עם מסדי נתונים של RDBMS,
ד. להיות בעל ידע על HTML5, CSS, Bootstrap,
e. להכיר ידע אודות אדריכלות WCF, SOAP ו- REST Web Services,
ו. כדי לדעת על JSON, XML, JavaScript, jQuery,
ז. SVN, TFS וכו '. יש לך ידע על גרסאות יישומים.

מסמכים דרושים II
1) טופס בקשה לנספח 1,
2) טופס העדפה של נספח -2, (בטופס העדפה חובה לציין את הקבוצה שהוחלה ובמידה ולא צוין היישום ייחשב כבלתי חוקי. ניתן לבחור יותר מקבוצה אחת בתנאי שתתקיים תנאי היישום. במקרה זה, המסמכים הנדרשים לכל קבוצה שהוחלו יתווספו למסמכי הבקשה. )
3) מסמך תוצאות 2018-KPSS,
4) העותק המקורי של מסמך סטטוס החינוך או המדגם שאושר על ידי מוסד החינוך הרלוונטי, המקור או המדגם המאושר על ידי מוסד החינוך הרלוונטי אם תעודת סטטוס החינוך נלקחה מחו"ל. (עותק המסמך המקורי של מי שיגיש את האישור באופן אישי יאושר על ידי משרדנו. די בעותק של המסמך, ואם הם רשאים להיבחן בבחינה בעל פה, יושוו המקוריות של המסמך עם העותקים.
5) תעודה ומסמכים אחרים המציינים את רמת הידע והניסיון של המועמד,
6) קורות חיים, (יוכנו ויחתמו בכתב יד)
7) תעודת מעמד צבאי למועמדים גברים (ניתן להשיג באמצעות יצירת מסמך ברקוד מממשל אלקטרוני),
8) טופס חקירת אבטחה -3, (טופס נספח 3 שיש למלא בהתאם לסעיף "אזהרה", הכנת 3 חלקים, מילוי במחשב, הדבקת תמונות, חתימה על החלק הרלוונטי ולא שימוש בטופס אחר מלבד טופס נספח 3
נדרש.)
9) הצהרה בכתב כי אין מכשול בריאות (נספח 4),
10) פירוט SSI או תעודת שירות המראים את הניסיון המקצועי של המועמדים. צעדים משפטיים יינקטו נגד מי שמגיש מסמכים לא נכונים או יצהיר הצהרות. אם מתבצעות משימות, יבוטלו משימותיהם. הם קיבלו שכר טרחה על ידי הממשל
עמלה זו תחויב בריבית משפטית.

III-FORM של היסטוריה של יישומים-מקום
לאחר מילוי טופס הבקשה וההעדפה באופן מוחלט ונכון על ידי מחשב ונחתם על ידי המבקש, המסמכים המופיעים בהודעה ובבקשות החל מיום 27/01/2020 עד תום שעות העבודה מיום 10/02/2020 משרד המשפטים הכללי אגף כוח אדם ארגון מרכז אגף אגף משרדים / יש לבצע כתובת ANKARA באופן אישי או בדואר בכדי להגיע למשרדנו במועד האחרון.
בקשות שיוגשו על ידי המבקשים לאחר מועד זה עקב עיכובים בדואר וסיבות אחרות ואלה המגישים מסמכים לא מלאים והשתמשו בטופס בקשה אחר לא יתקבלו.

ד '- הודעה על תוצאות ההרשמה, מקום ותאריך הבחינה בעל פה
מי שזכאי להיבחן בבחינה בעל פה ומקום הבחינה ומועדו יוכרז באתר האינטרנט של משרדנו.

עמלת V- ברוטו
הסכום ברוטו המצוין בחוזר מס '04 של משרד האוצר והאוצר מיום 07/2019/205248 הוא 6.756,12 לירות טורקיות. ניתן לבצע את התשלום פי 1,9 מהשכר ברוטו שצוינה על ידי הרשות. תוספות השכר שתבצע היחידה שלשמה הוא מועסק בהתאם לחקיקה לשנת הכספים הנוכחית יתווספו לשכרו הנוכחי.

הערה חשובה:
המידע והשיחות שיש לבצע למועמדים בכל שלבי בחינה זו החל מהגשת בקשה לגיוס, מתפרסמים באתר האינטרנט של המשרד (www.adalet.gov.t הוא) באמצעות פרסום. זה מוכרז למועמדים ולציבור.

לפרטי מודעה לחץ כאן


sohbet

Feza.Net

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות