יישום תקנה לחקירה וחקירת תאונות רכבת ואירועים

לנהל ולחקור תאונות רכבת ואירועים
לנהל ולחקור תאונות רכבת ואירועים

התקנה לחקירה וחקירת תאונות רכבת ואירועים ברכבת נכנסה לתוקף לאחר שפורסמה ברשומות.

תקנות

ממשרד התחבורה והתשתיות:

תקנה לחקירה ותחקור תאונות תאונות ותקריות

פרק ראשון

מטרה, היקף, בסיס והגדרות

מטרה

סעיף 1 - (1) מטרת תקנה זו היא: מטרת קורס זה היא לקבוע את הנהלים והעקרונות לחקירה וחקירה של תאונות רכבת ואירועים, ההודעות הקשורות אליהן והחובות, הרשויות והאחריות.

היקף

סעיף 2 - (1) תקנה זו;

א) תאונות ואירועים המתרחשים בקווים המחוברים לרשת תשתית הרכבת הארצית,

ב) ברשת תשתית הרכבות במדינה הזרה; העיצוב של כלי רכב במעקה עם מפעילי הרכבת הרכבת הטורקית, ייצור, תחזוקה או תאונות בהן מעורבים כלי רכב הרכבת רשום טורקיה ואירועים,

מחקר וחקירה.

תמיכה

סעיף 3 - (1) תקנה זו הוכנה על סמך סעיף 10 / A של צו הנשיאות על ארגון הנשיאות מספר 7 שפורסם ברשומות הרשמית מיום 2018 / 30474 / 1.

הגדרות

סעיף 4 - (1) בתקנה זו;

א) שר: שר התחבורה והתשתיות,

ב) משרד: משרד התחבורה והתשתיות,

ג) יחידת אחזקה: הארגון המיועד על ידי בעל הרכב האחראי לתחזוקת כל סוגי הרכבות למעט עגלות משא ואושר על ידי המשרד,

ç) הארגון האחראי לתחזוקה: הארגון המורשה על ידי המשרד האחראי לתחזוקת עגלות משא,

ד) נשיא: נשיא המרכז לביקורת בטיחות בתעבורה,

ה) נשיאות: נשיאות המרכז לביקורת בטיחות בתחבורה,

ו) תאונה קשה: תאונה הגורמת למותו של אדם אחד לפחות או פגיעה קשה לפחות בחמישה אנשים, או הנזק הכולל שנגרם לרכבים, כבישים, מתקנים אחרים או לסביבה, בסכום של 2 מיליון TL.

ז) ועדת הערכה: הוועדה המחליטה את הדוחות על תאונות או אירועים שנבדקו על מנת להגביר את הבטיחות בתעבורה,

ğ) תשתיות רכבת: מתקני חשמל, איתות ותקשורת עם מסילות ברזל, קרקע, נטל, רדום ורכבת, וכל מיני מבני אמנות, מתקנים, תחנות ותחנות, מרכזי לוגיסטיקה והובלה והרחבותיהם וקווים קשורים, המשלימים לאלה,

ח) מפעיל תשתיות רכבת: גורמים משפטיים ציבוריים וחברות המוסמכות להפעיל את תשתיות הרכבת בצורה בטוחה ולהעמיד אותן לרשות מפעילי הרכבת,

ı) רכבות רכבת: כל מיני רכבים נגררים וגוררים וערכות רכבת כולל בניית קווי, תחזוקה, תיקון ובקרה,

i) מפעיל רכבת: גורמים משפטיים ציבוריים וחברות המוסמכות להעביר משא ו / או נוסעים ברשת תשתית הרכבת הארצית,

j) מערכת ניהול הבטיחות: המבנה הארגוני שיבטיח הפעלה בטוחה של מפעילי תשתיות הרכבת ומפעילי הרכבות, זיהוי שיטתי של אמצעים להפחתת סכנות ותאונות והפחתת סיכונים ולהבטיח כי הכללים, ההוראות והתהליכים יתקיימו ללא הרף ומתוקנים בהתאם.

k) קבוצה: קבוצת מומחים שמונתה לחקירה וחקירה של כל תאונה או אירוע,

l) נשיא הקבוצה: מומחה מצויד בתפקידי תיאום וסמכויות במהלך החקירה והחקירה של כל תאונה או אירוע,

מ) בדיקה: התהליך הכולל פעילויות איסוף וניתוח מידע, איתור הגורמים האפשריים ומתן המלצות הבטיחות הנדרשות על מנת למנוע הישנות של תאונות ואירועים המתרחשים,

n) יכולת פעולה הדדית: הבטחת תנועה ללא הפרעה ובטיחות של רכבות רכבת בתנועה בינלאומית,

o) תאונה: שרשרת אירועים או אירועים בלתי רצויים, בלתי צפויים, פתאומיים ולא מכוונים שיש להם השלכות מזיקות כמו נזק לרכוש, מוות ופציעה,

ö) סוגי תאונות: התנגשות, אירוע, תאונה חציית מפלסים, פגיעה אישית ברכב הרכבת הנע, שריפות ותאונות אחרות,

p) אירוע: מצבים לא רצויים, לא צפויים, המשפיעים על תפעול ו / או בטיחות מערכת הרכבת וחוצים מחוץ להגדרת תאונה,

r) דוח ראשוני: דו"ח קצר המתבסס על הממצאים הראשונים של התאונה או האירוע, שיהווה בסיס להחלטה האם להמשיך בחקירה,

) דוח: דו"ח שהונפק במטרה להגביר את בטיחות התחבורה כתוצאה מהחקירה והתחקיר של התאונה או האירוע,

)) חברה: חברה הרשומה במרשם הסחר המוחזקת בהתאם לקוד המסחרי הטורקי מס '13 מיום 1 / 2011 / 6102,

t), רשתות תשתית המסילות הארציות: מרכזי מחוזי מחוז ממוקם בשטחה של טורקיה ובמקומות אחרים עם נמלים, שדות תעופה, אזורי תעשייה מאורגנים, לוגיסטיקה ומרכזית משא, חיבור רשת תשתית רכבות משולבת השייכים לציבור או החברה,

u) הרשות המשטרתית הלאומית: המינהל הכללי להסדרת הרכבות,

ü) מומחה: ביצוע פעילות בדיקת בטיחות תחבורה; אנשי נשיאות ואנשי צוות המוקצים ממוסדות המזוהים, הקשורים והקשרים במשרד

מבטא

חלק שני

מטרת חקירת תאונות ותאונות, התראות על תאונות,

קבלת החלטות, הוכחות וחיסיון הרשומות

מטרת תאונה וחקירת אירועים

סעיף 5 - (1) מטרת תאונת הרכבת וחקירת אירועים לפי תקנה זו; ולתת המלצות לתרום להתפתחות חקיקה ונוהגים לבטיחות החיים, הרכוש והסביבה ברכבות על ידי מניעת תאונות ואירועים אפשריים שעלולים להתרחש ולמניעת תאונות ואירועים דומים בעתיד.

(2) תאונות הרכבת וחקירות אירועים שבוצעו במסגרת תקנה זו אינן חקירות משפטיות או מנהליות ומטרתה לא לזהות את העבריין והעבריין או לחלוק אחריות.

חובת דיווח על תאונות ואירועים

סעיף 6 - (1) הודעות על תאונה ותקרית נעשות בהקדם האפשרי על ידי מילוי טופס ההודעה על התאונה / אירוע.

(2) ההודעה חייבת להיעשות באמצעות דואר אלקטרוני או פקס. הודעה על מצב חירום יכולה להתבצע גם באמצעות SMS או טלפון, אך לאחר מכן הודעה על תאונה כתוב ונשלחת באמצעות דואר אלקטרוני או פקס.

(3) מפעילי תשתיות הרכבת מדווחים על תאונות ואירועים ברשת התשתית הארצית.

(4) ברשתות תשתיות רכבת במדינות זרות; תאונות בהן מעורבים כלי רכב הרכבת המופעלות על ידי מפעילי הרכבת הרכבת קיבלו רישיונות בטורקיה אירועים מדווחים על ידי מפעילי הרכבת הרכבת.

(5) ברשתות תשתיות רכבת במדינות זרות; עיצוב, ייצור, תחזוקה או שדווחו על ידי מפעילי רכבת רכבת בנוגע לרישום של תאונות ותקריות מעורבות כלי רכב הרכבה מתוצרת טורקיה הוא אופציונלי.

מחליטה לסקור

סעיף 7 - (1) השיקולים הבאים נלקחים בחשבון בעת ​​הערכה אם תאונות או אירועים שנחשבים להשפיע באופן משמעותי על תקנות הבטיחות וניהול הבטיחות:

א) חומרת התאונה או האירוע.

ב) סוג התאונה.

ג) האם המערכת כולה היא חלק מסדרת תאונות או אירועים.

ד) השפעה על בטיחות הרכבת ועל דרישות מפעילי תשתיות הרכבת, מפעילי הרכבות, רשויות הבטיחות הלאומיות או מדינות אחרות.

ד) האם היו בעבר דיווחים על תאונות דומות.

(2) אף שלא נכלל בהגדרת תאונה קשה, ניתן לבחון גם תאונות או אירועים העלולים לגרום לתאונות קשות אם הם מתרחשים בתנאים שונים, כולל כשלים טכניים בתשתיות הרכבת או ברכיבי ההפעלה.

סודיות של ראיות ורישומים

סעיף 8 - (1) כל המידע והמסמכים שהושגו במסגרת חקירת תאונות ורישומים כתובים ואלקטרוניים לא יחשפו אלא לצורך חקירת תאונות ואסור לחלוק אותם עם אף גורם ורשות מלבד רשויות שיפוטיות.

שיתוף פעולה עם מדינות אחרות

סעיף 9 - (1) ברשת תשתיות הרכבת הארצית; רשויות חקירת התאונות הלאומיות של מדינות זרות הרלוונטיות עשויות להיות מוזמנות לשתף פעולה בחקירת תאונות ואירועים בהם מעורבים רכבי הרכבת של מפעילי הרכבות במדינות זרות, כמו גם בתכנון, ייצור, תחזוקה או רישום של רכבות רכבת במדינה הזרה.

(2) ברשת תשתיות הרכבות הזרות; העיצוב של כלי רכב במעקה עם מפעילי הרכבת הרכבת הטורקית, ייצור, תחזוקה או סיפק רישום תרומות התאונה היו מעורבים באירועים המכונית במעקה שנערך בטורקיה עבודה בביקורת.

חלק שלישי

כישורים, נהלים ועקרונות עבודה, סמכויות ואחריות מומחים

כישורים של מומחים

סעיף 10 - (1) מומחים; חיוני כי הפקולטות להנדסה ייבחרו מאנשי צוות בוגרי מערכות רכבות, בנייה, מכונות, חשמל, אלקטרוניקה, חשמל ואלקטרוניקה, תקשורת, מחשבים ומחלקות לתעשייה.

הקצאה משותפת

סעיף 11 - (1) בהתאם לאופי המחקר או הבדיקה בנושא בטיחות התעבורה, ניתן להעסיק יותר ממומחה אחד במשרה אחת.

(2) במקרה זה, מארגני המומחים שעבודתם מיועדת לראש הקבוצה נוקטים באמצעים כדי להבטיח את השלמת העבודות במועד.

המשכיות והעברת עבודה

סעיף 12 - (1) המומחים אחראים על השלמת העבודה שהם התחילו ללא הפרעה. מומחים פועלים בהתאם להוראות שיקבלו על ידי יידוע הנשיאות אם יש צורך לדחות את העבודות או אם סיום העבודה מצריך מחקר ובדיקה במקום אחר.

תהליך מחקר ובדיקה

סעיף 13 - (1) תהליך המחקר והבדיקה שבוצעו על ידי מומחים שהוקצו לבדיקת הבטיחות של התחבורה מורכב מהצעדים הבאים:

א) קבלת הודעה על תאונה / אירוע.

ב) אישור התאונה / האירוע מהיחידות הרלוונטיות.

ג) יידוע הנשיאות על התאונה / האירוע.

ç) קבלת הסכמת החובה המילולית או הכתב בעניין התאונה והאירוע אשר הוחלט על ידי הנשיא לחקירה או בדיקה.

ד) יציאה מייד לזירת התאונה / האירוע ויזום מחקר וחקירה.

ה) הכנת הדוח המקדים על פי הממצאים המקדימים על התאונה / האירוע והצגתו בפני הנשיא והחלטה האם החקירה תימשך או לא.

ו) איסוף מידע ומסמכים נוספים במידת הצורך.

ז) ניתוח הממצאים והמסמכים הקשורים לתאונה / האירוע.

ğ) כתיבת טיוטת דוח על חקירת תאונות / אירוע.

ח) יו"ר הקבוצה שולח את טיוטת הדו"ח לנשיאות לבדיקה.

ı) אם רואים הנחיצות צורך בכך, הגשת כל טיוטת הדוח או חלקה לחוות דעת הצדדים הנוגעים בדבר.

i) הכללת חוות הדעת שהביעו הצדדים המעוניינים בתוך התקופה, אם הדבר נחשב, להיכלל בטיוטת הדו"ח.

j) הגשת טיוטת הדו"ח לוועדת ההערכה.

k) אם ועדת ההערכה תחליט לשנות את טיוטת הדוח, היא תוחזר לראש הקבוצה יחד עם ההצדקה בכתב, והדוח יוערך מחדש על ידי הקבוצה ויוחזר לתהליך החל מ- (ğ).

l) במקרה בו ועדת ההערכה תחליט לקבל את טיוטת הדו"ח, הדו"ח יפורסם באופן חלקי או מלא באתר הנשיאות ויוסיף לארכיון הנשיאות.

מ) בעקבות ההמלצות שניתנו בדוח.

חובות וסמכויות של קבוצות ומומחים

סעיף 14 - (1) בנוסף לחובות והרשויות המפורטות בתקנה על מרכז הבידוק לבטיחות תעבורה במשרד התחבורה והתשתיות שפורסמו ברשומות הרשמית מיום 11 / 5 / 2019, הקבוצות והמומחים שהוקצו בחקירת התאונה או האירוע הם כדלקמן;

א) הוא עשוי לטפס לרכבי רכבת המעורבים בתאונה או באירוע ולבצע בדיקות על הרכב.

ב) גישה לדוגמה של מכשירי ההקלטה ברכב הרכבת, לרשומות של מכשירי התקשורת הקולית הנוגעת לתנועה, ולכל הפקודות ורישומי העסקאות הנוגעים לתנועה במערכות בקרת האות והבקרה.

ג) קבל את דברי האנשים והעדים המעורבים בתאונה או באירוע עם מקליט הקול או בכתב.

ç) להיות בלעדי לתאונות או אירועים; רשות ביטחון לאומית, מפעילי תשתיות רכבת, מפעילי רכבת, סוכנויות תחזוקה, יחידות תחזוקה וחברות.

ד) גישה לתוצאות הבדיקה של אנשי הרכבת ואנשי רכבת אחרים המעורבים בתאונה או באירוע.

ה) גישה לרשומות בדיקה גופנית של אנשים שנפגעו כתוצאה מתאונה.

חובת עזרה למומחה

סעיף 15 - (1) הגישה לתאונה או למקום על ידי המומחים החוקרים לא תוגבל על ידי מתן ראיות.

(2) האנשים הנוגעים בדבר מחויבים למלא את בקשות המומחים המעורבים בחקירת תאונות או אירועים בהתאם לחקיקה הרלוונטית ללא דיחוי ולענות על השאלות שהוצבו בפניהם.

(3) מספק שירותי הובלה וסביבת עבודה מתאימה ומקצה צוות קשר במהלך תפקידו על מנת להבטיח כי המומחים המעורבים בחקירת תאונות ואירועים יבצעו את תפקידם כנדרש.

(4) צדדים המעורבים בתאונה או באירוע מחויבים לשלוח את אנשי הרלוונטיות למרכז הנשיאות למידע.

משרות שמומחים לא יכולים לעשות

סעיף 16 - (1) מומחים המעורבים בחקירת תאונות או אירוע;

א) הם אינם יכולים לבצע הוראות ביצוע שאינן קשורות ישירות לחקירה והחקירה.

ב) הם אינם יכולים לערוך הערות, הוספות ותיקונים על מסמכים, ספרים ורישומים.

ג) הם אינם יכולים לחשוף את המידע והמסמכים החסויים שרכשו עקב תפקידם.

ç) הם אינם יכולים לפעול באופן שעלול לערער את כבודם ותחושת האמון הנדרשים על ידי חובותיהם ותארים במקום בו הם נמצאים.

פרק רביעי

דיווחים

דיווחים

סעיף 17 - (1) יו"ר הקבוצה מחוייב להציג את תוצאות המחקרים בפני הנשיאות בדו"ח.

(2) במקרה שישנה מחלוקת בין חברי הקבוצה בנושאים המוזכרים בדוחות, סוגיות אלו יוגשו לנשיאות לאחר שהן מוצדקות ונחתמות.

(3) הדוחות נערכים על סמך הניסיון שנצבר מתאונות ואירועים, כולל המלצות לשיפור בטיחות התחבורה ולמניעת תאונות ואירועים דומים. קביעות האחריות המינהלית, המשפטית או הפלילית לא יכולות להיות נושא הדיווחים.

(4) דוחות מוכנים לא יכולים להיות כפופים לבדיקת תאימות.

(5) תאונת הרכבות או דו"ח החקירה והחקירה על אירועים כולל את הסעיפים הבאים. ניתן להוסיף קטעים נוספים בהתאם לאופי התאונה או האירוע.

א) סיכום: זהו החלק בו בא לידי ביטוי מידע בסיסי על תאונת רכבת או אירוע. סוג התאונה או האירוע, זמן, מקום ואיך זה קרה, מידע על אובדן חיים או פגיעה, נזק לתשתיות הרכבת, כלי רכב, מטען, צדדים שלישיים או סביבה.

ב) תהליך תאונה: טרום תאונה, במהלך התאונה ואחרי התאונה שחוו בפרט.

ג) מידע וממצאים אודות התאונה: קשור לתאונה או לאירוע; הפעלת מערכת ניהול הבטיחות, ארגון כוח האדם, כישורי כוח האדם, פעולות והצהרות האנשים המעורבים בתאונה, הכללים והתקנות החלים, תיעוד תפעול ותחזוקה של רכבי רכבת ורכיבי תשתית, תיעוד מערכת הפעלת הרכבת, האירועים הקודמים עם מאפיינים דומים ומידע נוסף על התאונה.

ד) הערכה ומסקנות: זהו החלק בו מעריכים מידע וממצאים אודות התאונה. פרק זה בוחן סיבות אפשריות.

ד) המלצות: פרק זה מכיל המלצות לשיפור בטיחות התחבורה.

(6) חיוני כי דוחות חקירת התאונות יושלמו ויפורסמו במהלך השנה מיום התאונה. 1 מדווח על דוח ביניים על דיווחי תאונות שלא ניתן היה לפרסם במהלך השנה, המתאר את ההתקדמות בחקירת התאונה ביום השנה לתאונה.

פעולות על דוחות

סעיף 18 - (1) לוח הסקירות מעריך את כל הדוחות העומדים על סדר יומו ומחליט בנושאים הקשורים לשיפור תשתיות תחבורה ופעילויות תחבורה ונושאי בטיחות תחבורתיים המכסים את כל אמצעי התחבורה.

(2) אם נקבע כי ישנם נושאים שחסרים בדוחות, שצריכים להיחקר מחדש או לבחינה נוספת, יתכן ויוחלט יחד עם ההצדקה בכתב כי המחקר והבדיקה צריכים להתבצע על ידי אותה קבוצה או הקבוצה החדשה.

(3) הדו"חות שהתקבלו בוועדת ההערכה מוגשים לשר ולוועדה לביטחון הנשיאות ומדיניות חוץ.

(4) הדוחות יפורסמו באופן חלקי או מלא באתר הנשיאות ויוספו לארכיון הנשיאות.

(5) ההמלצות הכלולות בדוח אחריהן עוברת קבוצת הסקירה שהכינה את הדו"ח. 90 ימים לאחר פרסום הדו"ח, מבוקש מידע כתוב מהמוסדות והארגונים המומלצים. מידע ועדכונים על מצב היישום של כל המלצה נרשמים.

דיווחי תאונות ותקריות של מפעילים

סעיף 19 - (1) מפעילי תשתיות הרכבת ומפעילי הרכבות שולחים עותק של דוחות התאונות והתקריות שלהם לנשיאות תוך חמישה ימי עבודה לאחר סיום הדו"ח.

פרק חמישי

הוראות שונות וסופיות

אין הוראה

סעיף 20 - (1) במקרים בהם אין בתקנה זו הוראה בדבר בדיקת תאונות רכבת ואירועים, יחולו הוראות התקנה על מרכז הבידוק לבטיחות תעבורה במשרד התחבורה והתשתיות והחקיקה הרלוונטית.

חקיקה שבוטלה

סעיף 21 - (1) התקנה לחקירה וחקירת תאונות רכבת ואירועים שפורסמה ברשומות הרשמית מיום 16 / 7 / 2015 בוטלה.

כוח

סעיף 22 - (1) תקנה זו תיכנס לתוקף במועד פרסומו.

המבצע

סעיף 23 - (1) הוראות תקנה זו מבוצעות על ידי שר התחבורה והתשתיות.

נספח - להורדת הקובץ לחץ כאן

מכרזי הרכבת הנוכחיים

ב ' 09

תנועה במפרץ

טווח 9 @ 08: 00 - טווח 11 @ 17: 00

חיפוש חדשות הרכבות

היה הראשון להגיב

Yorumlar