yuzbasilar מצטלב בצומת
41 קוקאלי

צומת קפטנים מייפה

עיריית מטרופולין קוקאלי אינה מזניחה לייפות את האזורים הללו בגינון שלה לאחר השלמת הפרויקטים כמו הכביש, המעבר והצומת שבנתה. פארק גן וירוק [יותר…]

מאמרים קשורים ופרסומות