המנהל הכללי החדש של אשתון ארהן ביי
35 איזמיר

מנהל כללי חדש של חברת ESHOT Erhan Bey

התוכניות האסטרטגיות של עיריית המטרופוליטן באיזמיר על שנות 2020-2024 אושרו פה אחד על ידי מועצת עיריית מטרופולין איזמיר. הישיבה השלישית של הישיבה הרגילה של עיריית מטרופוליטן איזמיר בספטמבר [עוד ...]