תחנות מטרו Buca
35 איזמיר

תחנות מטרו Buca

משרד התחבורה כללי של השקעות תשתית אישרה את פרויקט מטרו Buca שהוכן על ידי עיריית עיזמיר מטרופולין. איזמיר של 2018 תכנון השקעות [עוד ...]