כתוצאה ממכרז התחדשות הנפט
תוצאות המכרז

תחנות שיפוץ

הקמת שיפוץ פטראדוק ברוחב Km287 + 600 בין תחנות בלמדיק - חאיקירו כתוצאה מניהול מכרזי TC הרכבות הממלכתיות 6 אזור מנהלת שירות בקרת מלאי ובקרת מלאי (TCDD) [עוד ...]