תקנה חדשה על הובלת טובין ברכבות

במסגרת משטרי המעבר הרגיל והארצי נקבעו הנהלים והעקרונות שיש להחיל על הובלת הטובין באופן פשוט.


מעברי הגבול על ידי הקטנת תהליך, במיוחד באמצעות האצת תהליכי המכס, לפיה תקנות מוצרים שנועדו במהירות כדי להפחית עלויות תרמו לכלכלה, משרד המכס והמסחר "כללי גילוי דעת של המכס (מספר סידורי Transit: 6)" ברשומות ונכנסו לתוקף .

לחץ כאן לפרסום חדש שפורסם ברשומותסוהבט


היה הראשון להגיב

Yorumlar